In eerste instantie gaat de AF (Algemeen Functionaris) over het doorgeven van wensen op het gebied van persoonlijke uitrusting en kleding naar de commandant. Daar moet je dus in eerste instantie zijn. De VBM vindt wel dat de medezeggenschap - zo gauw het gaat om wensen op dit gebied die het individuele niveau te boven gaan - een rol zou moeten hebben bij de bespreking van de samenstelling van kledingpakketten. Ook de bonden praten over kleding en uitrusting en als de medezeggenschap en de commandant (of het hoofd van diensteenheid) er met het KPU-bedrijf niet uitkomen, dan kunnen de bonden eventueel de zaak onder druk zetten. Maar in eerste instantie moet je bij de AF zijn.

Zorg dat je als medezeggenschap(scommissie) meepraat over de besteding van het Budget differentiatie in beloning. Het gaat dan met name over de wijze van verdeling van het beschikbare budget op het onderdeel. Daar moet de MC de vinger aan de pols houden. Een goed Hoofd van Diensteenheid legt het onderwerp besteding van het budget op eigen initiatief voor aan de medezeggenschap van zijn eenheid. Overigens gaat de medezeggenschap niet over de individuele toedeling aan het personeel.

Als dat zo is, dan is dat vaak moeilijk aan te tonen. Leden van medezeggenschapsorganen hebben wettelijk recht op bescherming. En meestal is het verkrijgen van faciliteiten (zodat het eigen werk niet in het gedrang komt) geen probleem. Het lidmaatschap van een MC bevordert bij velen het zelfvertrouwen, de zelfdiscipline. Het actief deelnemen vergroot vaak de algemene ontwikkeling, zorgt voor het opbouwen van netwerken, en is bovendien vaak nuttig door de extra verkregen informatie. Deze voordelen kunnen ook een positieve ontwikkeling op de loopbaan tot gevolg hebben. Want als medezeggenschapper krijg je: 1. De mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed op de besluitvorming binnen de organisatie; 2. interne informatie: leidt tot informatievoorsprong; 3. externe informatie: ruime informatievoorziening vanuit de VBM; 4. kennis en vaardigheden die je als lid van een medezeggenschapscommissie opdoet; 5. De mogelijkheid van scholing en vorming. Daarom blijft de VBM een beroep doen op leden om zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschap. De VBM zal u altijd ondersteunen.

Dan kunt u terecht bij het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap van de VBM. Wij kunnen u adviseren over allerlei medezeggenschapszaken, variërend van geschillentrajecten tot onderwerpen als reorganisaties, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. U kunt ons inschakelen als kaderlid van de VBM. Maar het is ook mogelijk om ons als MC in te schakelen. Het Besluit Medezeggenschap Defensie geeft een MC het recht om een deskundige in te schakelen. Omdat aan een deskundige van de VBM geen kosten zijn verbonden, heeft u daarvoor geen toestemming van het Hoofd van DienstEenheid (HDE) nodig. Als u ons inschakelt, adviseren wij desgewenst de gehele MC, ongeacht het aantal VBM-leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Haico Wissink 070-3155111.