Dat kan alleen digitaal, via deze link: https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie. Daar vindt u alle informatie over uw rechten. Ook vindt u daar een digitaal aanvraagformulier. Het is niet (meer) mogelijk om uw persoonsgegevens rechtstreeks op te vragen bij het SIB (Semi-statisch Informatiebeheer).

Ja. Het is toegestaan om naast uw UGM-uitkering een inkomen te verwerven. Bij een militair die een UGM-uitkering geniet, kunnen neveninkomsten de eerste 2 jaar na ingang van de uitkering verrekend worden indien de militair in dienst is bij een (semi-)overheid. Het maakt niet uit of je dan een vast contract hebt of niet. Ook maakt het niet uit of je bij de (semi-)overheid via een uitzendbureau je neveninkomsten verwerft.

Door de UGM-uitkering en de inkomsten uit uw betrekking bij de (semi-)overheid bij elkaar op te tellen. Wat er daarna gebeurt, is afhankelijk van de vraag of je wel of niet te maken hebt gehad met de verhoging van het leeftijdsontslag in 2006. Wie daar wel mee te maken heeft gehad: zijn uw totale inkomsten per jaar niet hoger dan de Balkenende-norm? Dan vindt geen korting op de uitkering plaats. De Balkenende-norm (tegenwoordig WNT-norm) is sinds 2022 €216.000.

Voor de meeste militairen in deze groep geldt de oude regel: de inkomsten worden bij elkaar opgeteld en de eerste twee jaar van de UGM wordt alles wat hij of zij meer verdient dan 100% van het laatst verdiende salaris ‘afgetopt’.

Na de eerste 2 jaar UGM zijn de neveninkomsten uit een betrekking bij de (semi-)overheid volledig vrijgesteld. De uitkering wordt dan niet meer verlaagd. Zo is dat bepaald in artikel 5, lid 1 van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM).

Je blijft recht houden op het militaire pensioen en je blijft dit ook (in beperkte mate) opbouwen tijdens de UGM-periode. Bij andere (semi-)overheidswerkgevers bouw je (als je een vast contract hebt met die werkgever) middelloon-pensioen op. Beide pensioenen samen vormen uiteindelijk de ABP-pensioen-uitkering. Daarnaast heeft iedereen recht op een AOW-pensioen.

Nee. Het is niet toegestaan om als reservist na de ontslagleeftijd dienst te nemen in de krijgsmacht. (Uitzondering: in tijd van oorlog wel.) Wie als reservist terugkomt, bouwt militaire diensttijd op voor een militair pensioen. In dat geval moet de UKW-uitkering (volgens artikel 7 van de Uitkeringswet Gewezen Militairen) worden stopgezet.

In het Besluit 'bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie' regelt artikel 17a dat een militair in fase 2 of 3, die vrijwillig ontslag neemt en een nieuwe betrekking aanvaardt, in aanmerking komt voor een loonaanvulling. Die is 50% van het verschil tussen het inkomen uit de nieuwe betrekking en de berekeningsgrondslag voor de pensioenen die hij/zij als militair heeft bereikt. Voorwaarde is wel dat je – grofweg gezegd – niet minder mag gaan verdienen dan 80 procent van je salaris als militair. Defensie vult je lagere salaris maximaal drie jaar aan.

De ex-militair die aan zijn diensttijd medische klachten heeft overgehouden, behoudt zijn recht op vergoeding van ziektekosten tot op het niveau van de SZVK-polis. De Afdeling Bijzondere Regelingen van het ABP kent die vergoedingen op aanvraag toe. De ex-militair dient zijn kosten eerst te declareren bij zijn eigen verzekeraar. Als die de kosten volledig vergoedt, is er niets aan de hand. Als dat niet zo is, dan is het verstandig om bij het ABP te checken of de SZVK-polis een hogere vergoeding biedt. Zo biedt de Zorgzaam-polis bijvoorbeeld minder dekking voor de kosten van steunzolen, fysio- en psychotherapie dan de SZVK-polis die een volledige vergoeding biedt voor de kosten daarvan. Heeft u meer vragen hierover, neem dan contact op met de Afdeling Bijzondere Regelingen van het ABP of de VBM/BBTV-helpdesk.