Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen over de PAS-regeling. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ibb@mijnvbm.nl

Ja, in bepaalde situaties kan de commandant dat doen. De PAS-regeling is vastgelegd in het BARD en is feitelijk een recht. De commandant kan het gebruik van de PAS-regeling echter opschorten als er sprake is van een zwaarwegend dienstbelang.

Ja: Iedereen die gebruik maakt van de PAS-regeling blijft pensioen opbouwen over het volledige (fulltime) salaris. 

Bij een functioneel leeftijdsontslag van burgerambtenaren is het salaris dat hoort bij de periodiek van de salarisschaal, bepalend voor het berekenen van de hoogte van de uitkering bij functioneel leeftijdsontslag (FLO-uitkering). Dus niet het inkomen dat men tijdens het gebruik van de PAS-regeling heeft ontvangen.

Nee. De PAS-regeling (artikel 9) verbiedt dat.

Salaris en verlofuren. De burger-ambtenaar die 15,8% minder kan gaan werken levert 5% loon in, wie 36,8% minder kan gaan werken levert 10% salaris in. Ook levert de ambtenaar (evenredig aan het aantal uren dat er minder gewerkt wordt) aanspraak op vakantiedagen in. De rechten op extra leeftijds-vakantiedagen vervallen geheel. Tot slot: wie meer dan 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum (= de pensioenrichtleeftijd; let op! Dit is niet hetzelfde als de AOW-datum.) gebruik gaat maken van de PAS-regeling, bouwt geen pensioen op over het volledige (voormalige fulltime) salaris.

De burger-ambtenaar van 57 jaar (en ouder) mag 15,8% minder uren gaan werken (1 dag p.w. minder bij een voltijdsaanstelling). De burger-ambtenaar van 61 jaar (en ouder) mag 36,8% minder uren gaan werken.

PAS staat voor Partiële arbeidsparticipatie senioren. De regeling maakt het mogelijk dat een burger-ambtenaar die langer dan 5 jaar bij Defensie heeft gewerkt, vanaf het 57e levensjaar minder uren kan gaan werken. Het aantal uren dat je minder mag gaan weken is afhankelijk van het aantal uren dat je volgens aanstelling geacht wordt te werken. De regeling geldt dus ook voor deeltijders.