Rekest/Bezwaar/Beroep

Tegen een rechtbank kun je geen juridische stappen ondernemen, wanneer een uitspraak lang op zich laat wachten. Dit geldt ook voor de Centrale Raad van Beroep. De VBM en BBTV kunnen dan dus niet in gebreke stellen, zoals in de verzoekenprocedure of in de bezwaarprocedure. Wel kan de behandelend jurist even bellen naar de rechtbank of naar de Centrale Raad van Beroep en vragen wat de stand van zaken is.

Ook in de bezwaarprocedure moet Defensie op tijd een beslissing nemen. De beslistermijn is 12 weken. Deze termijn gaat in na het einde van de bezwaartermijn van 6 weken (13 weken als je in het buitenland zit). Is de beslistermijn voorbij en heb je nog geen beslissing op bezwaar, dan kun je Defensie schriftelijk in gebreke stellen. Ze krijgen dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing op bezwaar te nemen. Laten ze die termijn ongebruikt verstrijken, dan zijn een dwangsom aan je verschuldigd. Vervolgens zou je dan ook nog kunnen overwegen om bij de rechtbank beroep aan te tekenen vanwege het niet op tijd nemen van een beslissing op bezwaar. Neem ook dan even contact met de VBM en BBTV op, zodat wij je nader kunnen adviseren en je hierbij kunnen helpen. Ook aan zo’n beroepsprocedure zijn griffiekosten verbonden (€ 167). Word je in het gelijk gesteld, dan krijg je deze griffiekosten terug.

Je kunt een ingebrekestelling indienen. Als lid van de VBM en BBTV kan het zinvol zijn om, wanneer een uitstaand rekest na 8 weken nog niet beantwoord is, een ingebrekestelling in te dienen. De VBM kan hierbij helpen. Indien Defensie wel heeft gereageerd en aan jou heeft laten weten wanneer er (met vertraging) op jouw rekest wordt beslist, dan heeft een ingebrekestelling geen zin.

Een ingebrekestelling is niet aan een bepaalde tekst gebonden, maar het moet voor Defensie wel duidelijk zijn dat je Defensie in gebreke stelt vanwege het uitblijven ven een beslissing op jouw rekest. Bijvoorbeeld door bovenaan duidelijk leesbaar ‘ingebrekestelling’ te schrijven. Je schrijft dat de beslistermijn (8 weken) met betrekking tot jouw verzoek is verstreken, je dateert en ondertekent de ingebrekestelling en dient deze vervolgens in bij diegene die jouw verzoek heeft aangepakt, meestal de leidinggevende. Deze leidinggevende moet de ingebrekestelling doorzenden naar diegene die op jouw verzoek moet beslissen. Defensie heeft daarna nog twee weken de tijd om te beslissen. Heeft Defensie nog steeds niet beslist na afloop van deze twee weken, dan gaat de dwangsom lopen. In de eerste twee weken dat de dwangsom loopt, kost dat Defensie € 23 bruto per dag, de twee weken daarop € 35 bruto per dag en de twee weken daarna € 45 bruto per dag, tot een maximum van € 1442 bruto. Het bedrag wordt door Defensie berekend en moet netto (!) worden uitbetaald*. De juridische afdeling van de VBM en BBTV kan helpen bij het opstellen en indienen van de ingebrekestelling, als je lid bent. Op de websites vind je een standaard ingebrekestelling. * Zie je op je loonstrook dat het bedrag toch belast is? Maar daar dan binnen 6 weken bezwaar tegen. Neem dan - als je lid bent - ook contact op de de BBTV en VBM.

In de meeste gevallen staat er onder aan een besluit een ‘rechtsmiddelenclausule’ opgenomen. Zo kun je tegen dit besluit bezwaar aantekenen. De BBTV en VBM kunnen je hierbij helpen.

Je moet bezwaar aantekenen binnen zes weken na dagtekening/na de dag van bekendmaking van het besluit. Zit je vanwege dienstredenen in het buitenland (je bent bijvoorbeeld op uitzending), dan is de bezwaartermijn 13 weken. Aan deze termijnen wordt strikt de hand gehouden!

Laat je de termijn van 6 of 13 weken (bij uitzending) verstrijken, dan heb je een groot probleem. Een ingediend bezwaarschrift zal dan niet-ontvankelijk (het bezwaarschrift wordt niet inhoudelijk behandeld) worden verklaard. Ook de BBTV en VBM kunnen dan helaas niets meer voor je doen.

Dat kan. Heb je het besluit later ontvangen, vraag dan een ‘uitreikbewijs’, zodat je kunt aantonen dat je het besluit later ontvangen hebt. Dit ‘uitreikbewijs’ moet je dan voegen bij jouw bezwaarschrift. In dat geval gaat de bezwaartermijn ook later in. Krijg je een besluit nou na de bezwaartermijn uitgereikt, realiseer je dan wel dat je zo spoedig mogelijk bezwaar moet aantekenen. Wacht in dat geval niet, vraag om een uitreikbewijs en teken bij voorkeur diezelfde dag nog bezwaar aan tegen het besluit.

In dat geval kun je binnen 6 weken in beroep gaan (bij de rechter). De beroepstermijn is 13 weken als je vanwege dienstredenen in het buitenland zit. Ook in beroep wordt strikt de hand gehouden aan de beroepstermijn. Neem in ieder geval direct na ontvangst van de beslissing op het bezwaarschrift contact op met de VBM en BBTV. Wij kunnen dan voor je beoordelen of een beroepsprocedure haalbaar is en zo ja, dan kunnen we je helpen bij het opstellen van een beroepschrift en kunnen we je verder begeleiden in de beroepsprocedure.

Aan een beroepsprocedure zijn griffiekosten verbonden. Deze kosten komen voor jouw eigen rekening en bedragen voor ambtenarenzaken op dit moment 167 euro. Houd er rekening mee dat de hoogte van deze griffiekosten ieder jaar kan wijzigen. Als jouw zaak bij ons in behandeling is, heb je verder geen proceskosten, want je bent lid van ons. De behandelend jurist begeleidt jou gedurende de gehele procesgang. Als je de zaak wint, dan moet de tegenpartij (Defensie) jouw griffiekosten betalen.

Dan kun je tegen de uitspraak hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. De griffiekosten van deze procedure komen voor eigen rekening. Deze bedragen voor ambtenarenzaken 248 euro. Ook deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen. Voor de hogere beroepsprocedure geldt eveneens dat je, als je lid bent van ons, geen verdere proceskosten hebt. Ook gedurende deze gehele procesgang word je door de behandelend jurist begeleid. Als je de zaak wint, dan moet de tegenpartij (Defensie) jouw griffiekosten betalen.