Als jij vindt dat jij ten onrechte kosten voor schade moet betalen (en je bent lid van de VBM en BBTV), neem dan contact op met de helpdesk (tel. 070 3155111).

Dan is de vraag: gaat het om verwijtbaar handelen. Voorbeeld: als jij een deur op een kazerne veel te hard dichtslaat en hierdoor valt de ruit van de deur eruit, dan is dat verwijtbaar gedrag. Maar een commandant mag niet zomaar, zonder te onderzoeken wat er precies aan de hand is geweest, alle schade meteen maar op de schouders van de militair afwentelen.

Schade veroorzaakt tijdens het uitvoeren van de dienst moet je terugbetalen ALS je die schade opzettelijk hebt aangebracht OF als je bewust roekeloos bent geweest. Je bent ‘bewust roekeloos’ bezig als jij wist dat de kans groot was dat er van jouw gedrag ongelukken zouden komen. Maar van belang zijn ook de vragen of de commandant duidelijke instructies heeft gegeven, of je voldoende opgeleid was, of de veiligheidsvoorschriften nageleefd zijn en of jij hiervan op de hoogte was. Defensie kan de schade op hem verhalen tot maximaal 75% van de kosten van vervanging.

Dat moet je als je geen gids erbij geroepen hebt. Volgens de Regeling Achteruitrijden moet je als bestuurder van een militair motorrijtuig bij het achteruitrijden de hulp inroepen van een ‘gids’. Dit is in principe verplicht, al zijn er een paar uitzonderingen. Je hoeft niet de hulp van een gids in te roepen als: 1. je de weg achter je voertuig duidelijk en volledig kunt overzien; 2. of wanneer er niemand aanwezig is om hulp te verlenen; 3.-of als er een achteruitrijbeveiliging is aangebracht op het voertuig. Iedere defensiemedewerker is verplicht om als gids behulpzaam te zijn, als de bestuurder van een militair voertuig daar om vraagt! Doe je dit niet, dan kan je door de commandant tuchtrechtelijk worden gestraft.