Je uitzendverleden telt mee als je een opleiding gaat volgen “gericht op een loopbaan buiten Defensie / buiten het functiegebied of op een hoger werkniveau”. De vergoeding die je kunt krijgen van de opleidingskosten wordt dan verhoogd met minimaal € 500 (bij een uitzendverleden van 6 maanden of minder) en maximaal € 2000 (bij een uitzendverleden van 2 jaar of meer).

Altijd. Wacht niet tot het einde van je aanstelling met vragen wat de mogelijkheden zijn en welke opleiding je zou mogen/willen volgen. Wacht je tot het einde van jouw aanstelling, dan ben je veelal te laat om te proberen om deze opleiding op kosten van Defensie te volgen.

Defensie moet er voor zorgen dat je, op het moment dat je als militair de dienst verlaat, een bepaalde marktwaarde hebt, zodat je in de burgermaatschappij met jouw opleiding een reële kans op een baan hebt (artikel 16, AMAR). De 'Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR' geeft in de artikelen 3:5, 3:6 en 3:7 gedetailleerde aanwijzingen over de vergoedingen. Wordt jouw (opleidings-)verzoek niet toegekend en ben je het daar niet mee eens? Neem dan contact op met de helpdesk van de VBM/BBTV.

Ja. Als je denkt dat je qua opleiding geen aansluiting in de burgermaatschappij hebt, doe je er verstandig aan om dit op tijd (ruim voor het ontslag) bij Defensie kenbaar te maken. Je moet dit niet alleen mondeling doen, maar je moet hiervoor een formele aanvraag indienen, waarin je vraagt om de door jou gewenste opleiding te mogen volgen. Doe je dit namelijk niet en vecht je jouw ontslag aan met als argument dat je nooit een opleiding hebt mogen volgen, dan kun je het verwijt krijgen dat je hiervoor nooit een formele aanvraag hebt ingediend.

Nee, je krijgt niet zomaar een vergoeding voor opleidingskosten. Je moet aangeven om welke specifieke opleiding het gaat. Bedenk eerst goed wat voor een opleiding je wilt gaan doen en geef dit ook aan in de aanvraag die je indient. Verder moet je bij jouw aanvraag een advies van jouw loopbaanbegeleider voegen. Word je extern bemiddeld, dan moet je een advies erbij doen van de organisatie, die jouw externe bemiddeling uitvoert.

Allereerst wordt gekeken naar het advies van jouw loopbaanbegeleider (of van de organisatie-eenheid die bezig is met jouw externe bemiddeling). Verder wordt er gekeken of jouw gewenste opleiding inderdaad belangrijk is voor jouw kansen op de arbeidsmarkt en of de gewenste opleiding aansluit op jouw opleidingsniveau of werkervaring.

Je hebt als militair niet altijd recht om een opleiding op kosten van Defensie te volgen. Defensie zal in ieder individueel geval bekijken in hoeverre er aanspraak op vergoeding van de verzochte opleidingskosten bestaat. Belangrijk is, of de door jou gewenste opleiding toegevoegde waarde heeft; in die zin dat daarmee jouw kansen op een baan in de burgermaatschappij worden vergroot. Opleidingskosten worden ook niet altijd volledig vergoed. Is de opleiding gericht op het voortzetten van de loopbaan buiten Defensie binnen het functiegebied, waarin je werkzaam bent, en op een vergelijkbaar werkniveau, dan worden de opleidingskosten volledig vergoed.
Is de opleiding gericht op het voortzetten van de loopbaan buiten Defensie buiten het functiegebied, waarin je werkzaam bent, dan wel op een hoger werkniveau, dan worden de opleidingskosten vergoed tot bij ministeriële regeling vast te stellen maximum bedragen.

Als jouw aanvraag wordt afgewezen, dan kun je tegen het afwijzingsbesluit binnen zes weken in bezwaar gaan. Kom dan tijdig bij de VBM/BBTV in de lucht, zodat wij je nader kunnen adviseren over de haalbaarheid van een bezwaarprocedure en je daarin kunnen bijstaan.

Ja, dat mag. Je krijgt daarvoor geen compensatie (in de vorm van verlof) en ook geen extra vergoeding. Een en ander is geregeld in artikel 55b (hoofdstuk 7), Werk- en rusttijden, in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR).