Staat uw vraag er niet bij? Mail dan met ibb@mijnvbm.nl

Ja, dat kan. Tot 1 maart 2018 was het zo dat jouw VGB werd ingetrokken bij een opgelegde straf van meer dan 40 uur taakstraf, 20 dagen vrijheidsbeneming of 1000 euro boete. Vanaf 1 maart 2018 wordt niet alleen gekeken naar de hoogte van de opgelegde straf, maar als er aanleiding toe is, ook naar - de reden voor de straf of boete; - de pleegdatum; - de leeftijd ten tijde van het plegen; - de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd; - de kwetsbaarheid van de functie en - of je daarna nog een keer met justitie of politie in aanraking bent gekomen.

Wanneer een militair een partner heeft, afkomstig uit een land waarmee Nederland geen samenwerkingsrelatie heeft, en deze partner is nog niet gedurende een aaneengesloten periode van 5 jaar in Nederland (terugkijktermijn), dan zal de VGB van de militair - behalve van de militar in een functie met veiligheidsmachtigingsniveau c (VNM-C) - worden ingetrokken. De MIVD heeft dan namelijk geen justitiële en politieke gegevens van die partner over de ontbrekende periode. Daarom kan er geen VGB worden verstrekt aan militairen in een functie met veiligheidsmachtigingsniveau b of a (VNM-A of VNM-B), als deze militairen een partner hebben uit een land met een inlichtingendienst waarmee Nederland niet samenwerkt. Per 1 maart 2018 geldt er een aangepast beleidsregel. In het nieuwe beleid gaat men meer kijken of ook andere gegevens beschikbaar zijn waarbij de MIVD een goed beeld over de partner kan krijgen. Hierbij geldt dat er voldoende verifieerbare informatie beschikbaar moet zijn en dat over ten minste de helft van de terugkijktermijn van vijf jaar wel gegevens beschikbaar zijn van de eigen of een partnerdienst. Indien de defensieambtenaar een functie krijgt op VNM-C (het laagste niveau) zal het ontbreken van gegevens over de partner over de laatste vijf jaar helemaal geen reden meer zijn voor weigering of intrekking van de VGB.

Ja. Als je als militair bij de Koninklijke Marechaussee werkzaam bent en je bent voor een misdrijf* veroordeeld, of je krijgt hiervoor een transactie of een strafbeschikking, dan zal in de regel je VGB worden ingetrokken. Dat heeft te maken met de Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie. Misschien wordt jouw VGB niet direct ingetrokken, maar iedere 5 jaar wordt er een hernieuwd veiligheidsonderzoek ingesteld. Als er dan uitkomt dat je bijvoorbeeld een transactievoorstel hebt aanvaard, dan is de kans groot dat jouw VGB alsnog wordt ingetrokken! *(met teveel drank op achter het stuur zitten is een misdrijf en geen overtreding).

Wie flink in de schulden zit, kan ‘kwetsbaar’ zijn, aldus Defensie. Dan loop je het risico dat je ‘geen weerstand kunt bieden aan verleidingen zoals het te gelde maken van gerubriceerde informatie’. Defensie kijkt naar schuld in combinatie met inkomsten en de mogelijkheid om financiële problemen op te lossen. Er hoeft immers niet altijd een veiligheidsrisico te zijn.

Defensie wil en kan je helpen om jouw geldzaken weer op orde te krijgen. Op geldfit.nl/welkom/mindef vind je informatie en kan je anoniem vragen stellen. Het is ook mogelijk om budgetbegeleiding aan te vragen. Daarmee kunnen mogelijke financiële problemen voorkomen worden.
Militairen kunnen voor informatie of advies terecht bij BMW. Bel hiervoor naar het BMW-loket via 088-9505010. Je kan ook een mail sturen naar BMWloket@mindef.nl. Burgermedewerkers kunnen rechtstreeks met SBF contact opnemen. Bel 06-26434212 of vul het contactformulier in op de website burgerpersoneelsfonds.nl. Op die site vind je ook een formulier om direct een renteloze lening aan te vragen.
 
Heel belangrijk om te weten, is dat het gebruik van geldfit.nl/welkom/mindef volledig anoniem is. Alle contacten met BMW en SBF zijn en blijven vertrouwelijk. Informatie uit gesprekken blijft tussen jou en BMW of SBF.
 

Leden van de VBM en BBTV kunnen daarnaast óók gebruikmaken van het MSF, het sociale fonds voor leden van deze verenigingen. Meer informatie daarover vind je hier. 

Mocht Defensie kenbaar hebben gemaakt dat ze de vgb willen intrekken, neem dan onmiddellijk contact op met de VBM en BBTV.