Nederland telt op dit moment iets meer dan 100.000 veteranen. Veteranen hebben zich ingezet voor (inter)nationale vrede en veiligheid. Velen van hen hebben tijdens hun inzet (wereldwijd) grote offers gebracht. Het is een mooie ontwikkeling dat er vanuit overheid en maatschappij steeds meer waardering en erkenning getoond wordt voor het werk dat veteranen verricht hebben.

De VBM komt op voor de veteraan

Als veteraan ben je gebaat bij een goede vakbond. De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) is de grootste vakbond voor (oud-)defensiepersoneel in Nederland. De VBM komt op voor jouw belangen. Dat doen we door direct met de minister van Defensie te praten en te onderhandelen over o.a. arbeidsvoorwaarden (zoals het salaris, loongebouw en loonontwikkelingen), pensioenen, toelagen, vergoedingen, uitkeringen (FLO, UGM, Wachtgeld) enzovoorts; loopbaanmogelijkheden voor (vertrekkend) defensiepersoneel; maatregelen bij reorganisaties (opvang en begeleiding van overtollig personeel); de rechtspositie (bij uitzendingen bijvoorbeeld, maar ook bij leeftijdsontslag, scholing e.d.). 

Naast het overleg met de minister van Defensie (en de vertegenwoordigers daarvan, zoals de Hoofddirecteur Personeel (HDP) en de personeelsvertegenwoordigers van de verschillende defensieonderdelen), zetten wij ons ook in voor individuele belangenbehartiging en tevens voor de ondersteuning van de medezeggenschap. 

Individuele belangenbehartiging

Alle (oud-)medewerkers van Defensie kunnen een beroep doen op hun rechtspositie. Dat varieert van verlofaanvragen tot het al dan niet toekennen van een ‘verklaring van geen bezwaar’. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld promoties, functietoewijzing, opleidingen, enz. Alle individuele belangen die betrekking hebben op de relatie tussen onze leden en het Ministerie van Defensie, kan de bond behartigen. Dus bijvoorbeeld ook een eventuele ontslagvoordracht.

De VBM heeft een professionele werk- en ondersteuningsorganisatie waardoor wij leden maximaal kunnen bijstaan en adviseren. De VBM heeft voor de individuele belangenbehartiging (IBB) onder meer een juridische afdeling. Deze juridische afdeling bestaat uit een helpdesk en meerdere juristen en juridische adviseurs. Via websites en bladen informeren we onze leden over wat de bond onderneemt en wat de inzet van onze bond is. Hierdoor blijven onze leden goed geïnformeerd en is ook inspraak in bepaalde zaken mogelijk.

Het lidmaatschap van de VBM is niet gratis, maar je krijgt er véél voor terug:

  • Professionele Helpdesk
  • Juridische bijstand
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Letselschade-advocaat (ook in de burgermaatschappij)
  • Diverse collectiviteitskortingen
  • Het vakbondsblad Trivizier
  • Verzorgen van jouw belastingaangifte (gratis)
  • De Personeelsvoordeelwinkel (vol korting op A-merken)
  • En nog veel meer...

 Meld je vandaag nog aan, want een sterke vakbond is in het belang van al het (oud-)defensiepersoneel!

 Lid worden kan hier.