Ledenservice

Geen reactie op rekest hogere reiskostenvergoeding?

Onlangs won de VBM een rechtszaak over de reiskostenvergoeding voor militairen die geen eigen huishouding voeren. Het voeren van een eigen huishouding was een voorwaarde in het Verplaatsingskostenbesluit Militairen (VKBM)voor het krijgen van de hogere reiskostenvergoeding. En tevens voor de vrijstelling voor voedings- en huisvestingskosten. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter) heeft zich inmiddels ook uitgesproken over het VKBM. Conclusie: het VKBM is discriminerend. 

Basis- en aanvullend verzekerd bij 2 verzekeraars

Basis- en aanvullend verzekerd bij 2 verzekeraars

donderdag, 05 februari 2015 12:24

Kun je een basisverzekering nemen bij een andere verzekeraar en de aanvullende verzekering (met 1 of meer sterren) bij Zorgzaam aanhouden? Antwoord: ja dat kan. Maar wel tegen een dubbele premie voor die aanvullende verzekering.

Ontevreden met ’flexurenmaatregel’ DBBO?

Ontevreden met ’flexurenmaatregel’ DBBO?

dinsdag, 20 januari 2015 09:07

De Commandant DBBO heeft besloten de vrij-opneembare variant van de tijdelijke verkorting van de arbeidsduur (flexuren) niet meer toe te staan. Veel van onze leden bij DBBO zijn het niet eens met deze maatregel en vragen zich af of zij daar iets tegen kunnen doen.

Defensie moet verplaatsingskostenbesluit aanpassen

Met update 1 december 2014! Rekestformulier bijgevoegd. De hoogste bestuursrechter (de Centrale Raad van Beroep = CRvB) vindt het Verplaatsingskostenbesluit Militairen (VKBM) niet meer van deze tijd. Krijg jij ook geen volledige reiskostenvergoeding? En daarom geen vrijstelling voor voedings- en huisvestingskosten? Meld je dan bij de VBM en BBTV helpdesk!

Vakbondscontributie niet langer aftrekbaar

Vakbondscontributie niet langer aftrekbaar

woensdag, 26 november 2014 16:30

De belastingregels veranderen in meerdere opzichten per 1 januari 2015. Eén van de regelingen die daarvan de dupe is, is de fiscale regeling vakbondscontributie. Deze regeling biedt defensiemedewerkers de mogelijkheid om onder gunstige condities lid te zijn van een vakbond. Het bruto loon wordt immers met de contributie verlaagd waarna de loonheffing wordt berekend.

Recht op tegemoetkoming woon-werkverkeer?

Recht op tegemoetkoming woon-werkverkeer?

woensdag, 29 januari 2014 16:33

Hoeveel tegemoetkoming in de kosten van je woon-werkverkeer kan je krijgen? Daarvoor is belangrijk, of je wel of niet een 'eigen huishouding voert'. Woon je bij je ouders, dan voer je géén eigen huishouding. Je krijgt dan veel minder vergoeding voor je woon-werkverkeer.

Universeelpolis Univé op Curaçao

Universeelpolis Univé op Curaçao

vrijdag, 17 januari 2014 00:00

Leden van de VBM die op Curaçao wonen vragen de bond of er een contactpersoon is, bij wie ze terecht kunnen met specifieke vragen over de Universeelpolis - was buitenlandpolis - van Univé. Zij kunnen hun vragen stellen via een apart e-mailadres en/of telefoonnummer.

De bal kan raar rollen ...

De bal kan raar rollen ...

dinsdag, 19 november 2013 11:56

Deze maand (november) ontvangen veel burgercollega's die langere tijd ziek waren (of zijn) een aangename verrassing. Want Defensie gaat voor het eerst sinds 2009 hun eindejaarsuitkering correct uitbetalen. Deze keer in het voordeel van de collega's.

Rechten bij werkbezoek tijdens VVHO-operatie

Rechten bij werkbezoek tijdens VVHO-operatie

vrijdag, 20 september 2013 15:36

Als Nederland deelneemt aan een vredes- of humanitaire operatie (VVHO) dan wijst men die taak toe aan een eenheid. Iedereen die tijdens die operatie tot die eenheid behoort, heeft recht op VVHO-toelage en andere aanspraken.

Defensienota 2014 in vogelvlucht

Defensienota 2014 in vogelvlucht

dinsdag, 17 september 2013 15:32

Wie de volledige nota wil lezen kan terecht op www.defensie.nl. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden voor de krijgsmacht van de toekomst. Het zwakke punt is de argumentatie voor de verkoop van de JSS (wel meer 'joint' opereren, maar geen Joint Support Ship?). Lees ook wat de aanschaf van de F35 betekent voor jachtvliegers en de vliegbasis Leeuwarden. Ander punt van kritiek: Defensie kiest voor een kleine logistieke 'footprint', maar de sluiting van kazernes maakt de krijgsmacht nog onzichtbaarder in de samenleving. Onbekend maakt onbemind.

Pagina 4 van 5

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden