Eindelijk tegemoetkomingsregeling chroom-6

Het is Defensie en bonden gelukt om de Chroom-6 tegemoetkomingsregeling (ook wel: coulanceregeling) van kracht te laten worden. Zoals gebruikelijk waren er wat haken en ogen af te hechten. Nu bonden en Defensie een regeling hebben gemaakt, kan het formele traject voltooid worden. Belanghebbenden kunnen een aanvraag indienen. De tegemoetkomingsregeling geldt voor een periode van 2 jaar. Dat wil zeggen: in de komende 2 jaar kun je een aanvraag indienen.


Die termijn houdt verband met het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat uitvoeren naar het verband tussen werken met chroom-6 houdende stoffen en bepaalde ziektes.

Wie zijn de belanghebbenden?
De belangrijkste groep is die van de (voormalige) defensiemedewerkers (burger/militair – ook dienstplichtig) die 'gewerkt hebben' met chroom-6 houdende verf en stoffen.
In de regeling is een uitgebreide lijst opgenomen van functies. Die bevat onder meer monteurs, schilders, gritstralers, ontroesters, verfspuiters, lassers, herstellers wapensystemen, frezers/draaiers, kortom: veel functies bij de onderhoudsbedrijven en -eenheden van de verschillende defensieonderdelen.

Maar ...
De tegemoetkomingsregeling stelt wel als eis dat je minimaal 12 maanden (een jaar) gewerkt moet hebben met chroom-6 houdende stoffen.

Bovendien ...
Ook nabestaanden van de belanghebbenden kunnen een tegemoetkoming ontvangen, maar die moet wel zijn aangevraagd door de belanghebbende zelf (bij leven).

Krijg je ook een tegemoetkoming als je niet ziek bent?
Nee. Je moet lijden aan aandoeningen zoals longkanker en/of neuskanker (categorie 1). Ook als je lijdt onder een aantal huidziektes en -allergieën, krijg je een tegemoetkoming (categorie 2). Een derde groep is die van maagkanker en nieraandoeningen, of chronische longziektes (categorie 3). Ook belanghebbenden die lijden aan immunologische aandoeningen (zoals auto-immuunziektes) kunnen een tegemoetkoming krijgen (categorie 4).

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
Dat is afhankelijk van de aard van de aandoening. De tegemoetkoming is
Categorie 4: € 3.000,
Categorie 3: € 7.500,
Categorie 2: € 5.000,
Categorie 1: € 15.000.
Kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming, dan kun je ook aanspraak maken op ondersteuning bij het verkrijgen van uitkeringen of voorzieningen uit andere regelingen.

En als je meerdere aandoeningen hebt?
De aandoening die recht geeft op de hoogste tegemoetkoming bepaalt de hoogte van het bedrag. Wie zowel een huidaandoening als longkanker heeft, ontvangt een tegemoetkoming van € 15.000. Iemand die een huidziekte heeft en een immunologische aandoening, ontvangt € 5.000.

Is de tegemoetkoming de definitieve schadeloosstelling?
Nee. Als uit het RIVM-onderzoek blijkt dat er een oorzakelijk verband is tussen een bepaalde ziekte en werken met chroom-6 houdende stoffen (anders gezegd: als de causaliteit vaststaat), dan kan de belanghebbende een volledige schadevergoeding eisen.

En als blijkt dat er toch geen verband is en je hebt een tegemoetkoming ontvangen?
Dan hoef je de tegemoetkoming niet terug te betalen.
Je moet wel terugbetalen als je (verwijtbaar) bewust valse informatie verstrekt.

Is de tegemoetkoming een netto-uitkering?
Ja en nee. De bedragen zijn netto. Dat wil zeggen dat Defensie de belasting- en premietarieven voldaan heeft. Maar de tegemoetkoming zorgt wel voor een hoger toetsingsinkomen. Het is dus mogelijk dat je huur- en of zorgtoeslag (of andere toeslag) lager wordt. De bonden hebben geprobeerd om dit risico volledig uit te sluiten.

En is dat gelukt?
Niet helemaal. De regeling heeft daarvoor wel een 'hardheidsclausule'. In artikel 3.3, lid 4, is geregeld dat Defensie een maatwerkvoorziening kan treffen. In dat geval is het advies van de VBM: schakel uw bond in.

Moet je eerst nog naar een medisch onderzoek?
Nee. Je kunt een aanvraag indienen (schriftelijk) bij het ABP, Bijzondere Regelingen Defensie (Serviceteam Voorzieningen, Postbus 4490, 6401 CZ Heerlen).
Als je lid bent van de VBM, kan de helpdesk daarbij assisteren (tel. 070 3155111 of @: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Bij de aanvraag moet je aangeven aan welke ziekte(s) en/of aandoening(en) je lijdt. Dat moet blijken uit medische stukken. Ook moet je schriftelijk toestemming geven om je medische gegevens in te zien.
Het is wel mogelijk dat het ABP een aanvullende medisch onderzoek wil. De kosten – ook de reis- en verblijfkosten van de aanvrager - daarvan zijn voor rekening van Defensie.

Nog meer?
Ja, je moet ook duidelijk kunnen maken wanneer je waar hebt gewerkt. Dat kan bijvoorbeeld met een kopie van de aanstelling. Heb je die niet meer? Vraag de gegevens over het arbeidsverleden aan bij het bureau SSA (IVENT / DCDI / Semi-Statische Archiefdiensten, Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade, tel. 045 5469994).

Klik hier voor een pdf van de ministeriële regeling (met toelichting).

(Gepubliceerd op 2 maart 2015)


Getagged onder CARC    chroom6    chroomhoudende    tegemoetkoming    POMSsites    poms    coulanceregeling   

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden