• Download de VBM-app

Medezeggenschap en uw loopbaan

woensdag, 19 maart 2008 00:00

Tekst: Louis Schipper

Is het lidmaatschap van een medezeggenschapscommissie (MC) nadelig voor je loopbaan? Hebben MC-leden last van collega's of chefs die zeuren dat er teveel werk blijft liggen, omdat ze zoveel afwezig zijn?

 

 

Zien de meeste chefs en commandanten medezeggenschap niet zitten? Beschouwen ze het overleg met de MC over het algemeen als belastend en vertragend? Laten MC leden vaak vergaderingen lopen omdat ze nog zoveel ander werk te doen hebben? Geven ze soms er zelfs helemaal de brui aan?

 

Het lijkt er op dat je behoorlijk sterk in je schoenen moet staan als medezeggenschapper. Zeker als er geappelleerd wordt aan je loyaliteit.

Dat niet alle commandanten, chefs of collega's, medezeggenschap in de goede zin van het woord omarmen zal duidelijk zijn. Maar er zijn er ook die medezeggenschap wel belangrijk vinden.

Dat de minister van Defensie in de formele regelgeving de leden van de medezeggenschapscommissies moet 'beschermen' tegen loopbaanbenadeling, klinkt goed. Maar het wil dus niet zeggen dat dit ook gebeurt.

Het is altijd moeilijk aan te geven of en hoe tastbaar zaken zijn die zijn aan te grijpen als bewijs dat militairen of burgerambtenaren bevoordeeld of benadeeld zijn (of worden) in hun loopbaan. De rechtstreekse relatie tussen medezeggenschap en het minder florissant verlopen van een carrière als gevolg van het lidmaatschap van een MC, is eigenlijk niet te bewijzen, zeker als de werkgever zich niet uitspreekt. Gebeurt dat wel en komt de benadeling tot stand langs de indirecte weg, bijvoorbeeld omdat het normale werk' in het gedrang komt of wegens fricties met collega's, dan is er een handvat voor verdere actie. Dat handvat is er zeker bij het directe' uiten in overwegingen als: "Louis of Truus willen we niet, want dat zijn 'lastige' MC leden." Ondanks het feit dat de minister verantwoordelijk is voor de bescherming, zijn er geen echte instrumenten om de benadeling te onderkennen, te voorkomen of, zo benadeling toch vermoed, vermeend of gebleken is, deze aan te pakken.

Toch is er ook een keerzijde aan het verhaal. Is het allemaal wel zo zwart (wit)?

Het blijkt dat ook een deel van de MC leden het medezeggenschapswerk als positief beschouwt, waarbij ze aangeven dat het verkrijgen van faciliteiten geen onoverkomelijke problemen met zich mee brengt. Het lidmaatschap van een MC bevordert bij velen het zelfvertrouwen, de zelfdiscipline. Het actief deelnemen vergroot vaak de algemene ontwikkeling, zorgt voor het opbouwen van netwerken, en is bovendien vaak nuttig door de extra verkregen informatie. Deze voordelen kunnen ook een positieve ontwikkeling op de loopbaan tot gevolg hebben. Het lid zijn van een MC heeft dus ook voordelen. Dit punt krijgt, als het aan de VBM ligt, met het implementeren van het nieuwe BMD extra aandacht. In die zin zal er wel wat moeten veranderen.

De VBM vindt ieder geval van benadeling er één teveel!

Om nu te voorkomen dat alles eenzijdig in een negatief daglicht wordt gezet is nuancering op zijn plaats. Voor veel MC leden is het deelnemen aan de MC wel degelijk de moeite waard. Dit artikel eindigt dus met de voordelen zonder de nadelen uit het oog te willen verliezen, ook voor de loopbaan!

Mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed op de besluitvorming binnen de organisatie;

Het verkrijgen van interne informatie: leidt tot informatievoorsprong;

Externe informatie: ruime informatievoorziening vanuit de VBM;

Het verkrijgen van kennis en vaardigheden die je als lid van een medezeggenschapscommissie opdoet;

Mogelijkheid van scholing en vorming.

Daarom blijft de VBM een beroep doen op haar leden om zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschap. De VBM zal u altijd ondersteunen.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden