• Teken die petitie!

Nieuws

Tijdelijke achteruitgang in inkomen voorkomen

Tijdelijke achteruitgang in inkomen voorkomen

donderdag, 19 december 2019 10:36

Defensie en de bonden hebben de voorbije weken (onder andere) gesproken over de uitwerking in regelgeving, van de afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord. Dat proces is nog niet afgerond. Zoals bekend wordt de nieuwe pensioenregeling voor militairen met terugwerkende kracht ingevoerd (tot 1 januari 2019). Tijdens het overleg hebben we gesproken over de financiële effecten hiervan. Door het verloop van het proces komen in de maand december verschillende financiële effecten bij elkaar.

Betere bescherming voor tolken uit Afghanistan

Betere bescherming voor tolken uit Afghanistan

woensdag, 18 december 2019 15:12

Nederland gaat Afghaanse tolken die gewerkt hebben voor Nederlandse troepen in Afghanistan beter beschermen. De beleidsaanpassing van het kabinet is onder meer te danken aan de inspanningen van de VBM, de AFMP en diverse anderen. De VBM is verheugd hierover. De krijgsmacht heeft bij inzet in Afghanistan tolken keihard nodig.

Tekort aan springstof en ontstekers

Tekort aan springstof en ontstekers

vrijdag, 13 december 2019 10:29

Defensie kampt met een tekort aan explosieven en ontstekers, schrijft De Telegraaf op vrijdag 13 december. Door het tekort dreigen er opleidingen bij de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers te worden stilgelegd.

Active (Direct) Endeavour: nog geen antwoord

Active (Direct) Endeavour: nog geen antwoord

woensdag, 04 december 2019 10:53

De VBM heeft tot begin december nog geen antwoord ontvangen op de vragen over de operatie Active Endeavour. Uit meerdere reacties die de VBM op het artikel in de Trivizier van november ontving, valt wel af te leiden dat de operatie bij aanvang in 2001 bekend stond als ‘Direct Endeavour’.

VBM steunt groepsaangifte tegen Selçuk Öztürk

De advocaat Michael Ruperti, zelf veteraan, doet een groepsaangifte namens belanghebbende veteranen en militairen wegens ‘haatzaaien, belediging en laster’ van het DENK Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk. De VBM steunt deze aangifte.

Staatssecretaris: loongebouw is volledig achterhaald

De bonden bij Defensie willen extra geld voor de modernisering van het loongebouw. Maar volgens staatssecretaris Visser is het nog maar de vraag of dat geld echt nodig is. Want: het hele loongebouw is achterhaald en je kunt de pot ook anders verdelen?

‘Defensiepersoneel moet echt op 1 komen staan’

Met de nieuwe cao is een eerste stap gezet om de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel te verbeteren. Die stap is onvoldoende om de forse leegloop te stoppen en het grote aantal vacatures te vullen. Het is daarom bijzonder teleurstellend dat in de Defensiebegroting geen geld is gereserveerd voor het nieuwe, marktconforme loongebouw. Dit is de gezamenlijke boodschap van ACOP Defensie, GOV/MHB en VBM in een brief aan de Vaste Commissie Defensie, die in de aanloop naar de behandeling van de Defensiebegroting is verstuurd. 

Bonden akkoord met verhoging instroomleeftijd

Bonden akkoord met verhoging instroomleeftijd

vrijdag, 01 november 2019 14:32

Op 24 september zijn de bonden akkoord gegaan met de verhoging van de maximumleeftijd bij aanstelling van onderofficieren en officieren. Defensie had ook voorgesteld om de aanstellingsleeftijd van soldaten/matrozen/mariniers/marechaussees en korporaals te verhogen, maar heeft daar na discussie met de bonden van afgezien.

Stop de leegloop, personeel op 1!

Stop de leegloop, personeel op 1!

woensdag, 30 oktober 2019 13:35

De voorzitters van AFMP, VBM en GOV|MHB dringen er bij de Tweede Kamer op aan om het defensiepersoneel echt op 1 te zetten. Dat gebeurt volgens de bonden nu zeker niet. Na het Wetgevingsoverleg Personeel en Materieel op 30 oktober, zet de Tweede Kamer het debat over de begroting voort in de week van 4 tot en met 8 november.

Vaste aanstelling voor (onder)officieren

Vaste aanstelling voor (onder)officieren

donderdag, 17 oktober 2019 08:52

Personele vulling en daarmee het behoud van militairen is een topprioriteit voor Defensie en de vakbonden. In het AV-akkoord 2018-2020 is afgesproken dat Defensie alle onderofficieren en officieren die FPS fase 2 zijn of worden, bij voldoende functioneren, een vaste aanstelling garandeert. 

Pagina 10 van 31

VBM op Twitter

Agenda

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden