Rapporteer reactie

er zitten zonder meer goede zaken binnen dit akkoord, maar de loonontwikkeling??? Het mag duidelijk zijn dat defensie wederom achter blijft lopen op o.a. de rijksambtenaren, zoals al vele jaren het geval is. Iedereen zal zijn eigen diee of mening hebben over dit akkoord, maar voor mij is het heel helder en wordt dit een volmondig "NEE".
Reactie VBM:
De totale loonstijging vanaf januari 2018 tot en met 1 juli 2020 is iets meer dan 7,5%. Daarvan zit er 5,83% in dit overlegresultaat. De rest is de loonsverhoging per 1 januari van dit jaar (1,5%) en de doorwerking van de verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,2% per diezelfde datum. Die moet je meetellen in de vergelijking met de rijksambtenaren.