Print deze pagina

Nieuwe regels rondom arbeid en zorg nog onbekend

woensdag, 20 mei 2015 10:55
foto: Cecilio_M._Ricardo_Jr

Eind vorig jaar heeft de VBM bij de minister aandacht gevraagd voor de gevolgen van ophanden zijnde inwerkingtreding van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Deze wet, waarvan de eerste onderdelen op 1 januari 2015 in werking zijn getreden, wijzigt een groot aantal regelingen op het gebied van arbeid en zorg.

Zo veranderen de spelregels bij bevallingsverlof, zwangerschapsverlof bij meerlingen, ouderschapsverlof en kort en langdurend zorgverlof.

Defensie heeft ons naar aanleiding van deze brief laten weten dat niet alle wijzigingen tijdig konden worden vertaald in defensieregelgeving of in de geautomatiseerde systemen. Dat laat – ook volgens Defensie – onverlet dat de wet netjes uitgevoerd moet worden. Momenteel wordt aan de technische implementatie in het personeelssysteem gewerkt. Voor de 'time being' is er een bypass aangelegd, zodat medewerkers krijgen waarop ze recht hebben.

Helaas bestaat er hierdoor momenteel een wat onduidelijke situatie. Niet als het gaat om de wettelijke aanspraken, maar wel als het gaat om de (her)kenbaarheid daarvan bij defensiemedewerkers. Ons advies is dan ook om bij de personeelsdienst of bij ons inlichtingen in te winnen als u op het gebied van arbeid en zorg vrij wil (of moet) nemen.

Getagged onder Arbo    zorg    zwangerschapsverlof    ouderschapsverlof    zorgverlof   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord