• Download de VBM-app

CvV: Veiligheid vraagt om fundamenteel andere keuzes

vrijdag, 05 januari 2018 13:36
CvV: Veiligheid vraagt om fundamenteel andere keuzes

*update 10 januari* Eén van de voornaamste taken van de overheid is Nederland en Nederlanders veilig te houden. Het kabinet heeft daarom in het regeerakkoord besloten een geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie op te stellen. Om te zorgen dat dit belangrijke onderwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht en omdat diverse organisaties hierover kennis en ideeën bezitten, is eerst een consultatieronde georganiseerd.

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) heeft onlangs zijn visie ingediend voor deze consultatieronde. (De Coalitie voor Veiligheid is een samenwerkingsverband van12 vakbonden in de veiligheidssector, waaronder de VBM).

In het visiestuk beschrijft de CvV onder andere dat door een gebrek aan menskracht en middelen, onderdelen van de veiligheidsketen ernstig zijn verzwakt.
Defensie is door 26 jaar van bezuinigingen uitgeput. De huidige, zwaar afgeslankte krijgsmacht komt 1 miljard tekort om zelfs in deze geminimaliseerde vorm te kunnen functioneren, zoals de minister in de Tweede Kamer al heeft aangegeven. Bovendien is bekend dat met de huidige organisatie het doel, een veelzijdig inzetbare krijgsmacht, niet wordt bereikt en een verdediging van ons grondgebied in bondgenootschappelijk verband niet kan worden uitgevoerd.
Eerder onderzoek van (een aantal) vakbonden liet zien dat Defensie onvoldoende is voorbereid op een oorlogssituatie. Volgens ruim een kwart 'van het personeel is de persoonlijke uitrusting (zoals helm en kleding) niet compleet.

Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden, is niet alleen verhoging van het budget maar zeker ook visie en leiderschap nodig. De CvV doet een aantal voorstellen.

- Richt een ‘nationale denktank’ op het gebied van veiligheid op met als doel het verbinden van onderzoek, strategie en visie met kennis en ervaring van de professionals op de werkvloer.
- Creëer kabinetsbreed veiligheidsbeleid waarbij nauw wordt samengewerkt tussen de ministeries van Buitenlandse zaken, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie.
- Informatiegestuurd optreden is de basis voor de inzet van de veiligheidsdiensten. Er moet daarom een nauwere samenwerking komen tussen de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de Nationale Politie.
- Creëer duidelijkheid in de huidige bestuurlijke en organisatorische drukte. Informatiegestuurd optreden betekent ook dat veiligheidsdiensten snel geconcentreerd kunnen worden en onder bevel van een persoon of organisatie kunnen komen.
- Maak meer gebruik van de complementariteit van veiligheidsorganisaties en creëer meer flexibiliteit.
- Er zal op een groot aantal (relatief) nieuwe domeinen geïnvesteerd moeten worden in kennis en opleidingen. Die investeringen zouden in beginsel in ketenverband vormgegeven moeten worden (Politie, OM, Rechterlijke Macht, BOA’s, etc.).
- Als laatste is samenwerking op het gebied van techniek belangrijk.

Het visiestuk van de CvV is hier te lezen.

*Update 10 januari: Zie ook deze reactie van minister-president Rutte op een brief van de CvV
Getagged onder CvV    coalitie voor veiligheid   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden