• Download de VBM-app

Wordt beledigen ambtenaar 'normaal'?

vrijdag, 02 februari 2018 10:13
Wordt beledigen ambtenaar 'normaal'?

De Coalitie voor Veiligheid is verbaasd en verontrust over een voorgestelde wijziging van het Wetboek van Strafrecht, artikel 267. De CvV, waar ook de VBM deel van uitmaakt, heeft zijn zorgen gedeeld in een brief die aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer is overhandigd. Hieronder de tekst van deze brief.


Op 5 februari a.s. is in de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES, teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen (34 456), aan de orde. In het wetvoorstel wordt o.a. artikel 267 Wetboek van Strafrecht aangepast. In het huidige artikel is onder meer opgenomen dat bij het beledigen van een ambtenaar in functie de gevangenisstraf met een derde kan worden verhoogd. Het initiatiefwetsvoorstel wil deze verhoging beperken. De Coalitie voor de Veiligheid is hierover verbaasd en verontrust. Onze leden signaleren en worden geconfronteerd met toenemend (verbaal) geweld, niet alleen richting onze hulpverleners maar ook richting werknemers met een publieke taak zoals buschauffeurs, conducteurs en ambtenaren in algemene zin. In onze maatschappij wordt hier terecht verontwaardigd op gereageerd: ’aso’-gedrag wordt door vrijwel alle Nederlanders afgekeurd.
Voor een groot deel van de huidige ambtenaren geldt dat zij vanaf 1 januari 2020 ‘gewone’ werknemers worden (normalisatie). Met de invoering van dit wetsvoorstelverliezen zij vanaf die datum de huidige beschermende status. Het wetsvoorstel voorziet immers alleen nog in een verhoogde strafmaat als er sprake is van verbaal geweld richting defensiepersoneel, Politie de gerechtelijke macht en de Nationale Ombudsman. Alleen deze categorieën van werknemers blijven immers de ambtenarenstatus behouden. De coalitie begrijpt de achterliggende gedachte van het wetvoorstel niet. De gehele Tweede Kamer is van mening dat ‘aso’ gedrag ten opzichte van onze hulpverleners en ambtenaren in algemene zin niet kan en mag worden getolereerd. Het wetvoorstel geeft het signaal af dat de wetgever de extra bescherming voor de (vanaf 2020 voormalige) ambtenaren in algemene zin niet belangrijk meer vindt. ‘Blijf met je poten af van onze hulpverleners’ (inclusief ambtenaren) is straks een holle frase: bij een overtreding volgens artikel 267 Wetboek van Strafrecht wordt dezelfde strafmaat toegepast als bijeen normale belediging, onder het mom: werknemers met een publieke taak moeten tegen een stootje kunnen. De coalitie is van mening dat door dit wetsvoorstel niet alleen een verkeerd signaal aan de samenleving wordt afgegeven maar ook een negatief signaal aan de (voormalige)ambtenaren: de Kamer staat niet meer pal achter dienaren van de Staat en ontneemt hen de extra bescherming die nu nog wel van kracht is. De coalitie roept u daarom op om nog eens goed naar het wetvoorstel te kijken.

Getagged onder CvV    coalitie voor veiligheid   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden