• Belastingservice VBM

Defensie en de bonden vliegen elkaar in de haren

woensdag, 15 januari 2020 11:43
Defensie en de bonden vliegen elkaar in de haren

In het Sectoroverleg Defensie (SOD) is een verschil van mening ontstaan over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord. Centrales en bonden zagen geen oplossing en hebben uitgesproken dat zij de komende dagen zullen besluiten of zij de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) zullen inschakelen.

 

Op 14 januari hebben Defensie en de bonden opnieuw met elkaar gesproken over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord in regelgeving. Focus lag daarbij op de uitwerking in algemene maatregelen van bestuur. Simpel gesteld die regelingen die het woord ‘besluit’ in de titel hebben en het AMAR en BARD.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord hebben we afgesproken dat er voor het defensiepersoneel twee keer een eenmalige uitkering verstrekt wordt van 300 euro. De vraag die zich aandiende was of over deze bedragen wel of niet pensioen wordt opgebouwd. Voor burger-medewerkers was daarover geen discussie. Er is sprake van pensioenopbouw. Voor militairen daarentegen stelt Defensie zich op het standpunt dat er geen opbouw is. Volgens de bonden moet er ook voor militairen opbouw zijn. Het verschil tussen beide groepen verdedigt Defensie door te stellen dat zij voor burgermedewerkers (ook in het verleden) de lijn volgen van alle andere ambtenaren, met wie de burgermedewerkers in eenzelfde pensioenregeling zitten. Militairen daarentegen hebben een eigen regeling gekregen en daarbij is geen opbouw over een eenmalige uitkering afgesproken. Wijs maar aan in de tekst waar staat dat er opbouw is, is de eenvoudige stelling. De bonden daarentegen stellen zich op het standpunt dat tijdens de besprekingen steeds het uitgangspunt gehanteerd is dat die elementen die voor de burger pensioengevend zijn, dat ook voor de militair zijn. In die discussie speelt uiteraard een rol dat aan pensioenopbouw een prijskaartje hangt. Met die uitgaven is nooit gerekend, aldus Defensie.

De bonden hebben – om ultiem tot een oplossing te komen – nog een poging gedaan om uit de discussie wie nou (het meeste) gelijk heeft weg te komen door een financieringsbron op tafel te leggen. Daar ging Defensie inhoudelijk niet op in.

Naar het zich laat aanzien zullen binnen enige dagen partijen elkaar formeel vertellen dat er een geschil is. Daaraan gekoppeld is de vraag om een nieuwe vergadering uit te schrijven, waarin of het geschil geformuleerd moet worden. In die vergadering zou overigens ook nog een oplossing gevonden kunnen worden. Het geformuleerde geschil wordt daarna doorgestuurd naar de Advies- en Arbitragecommissie die of een advies uitbrengt (als gekozen wordt voor een adviesaanvraag) of een oordeel uitspreek (als gekozen wordt voor arbitrage.

(Foto MCD / Hille Hillinga)

Getagged onder eenmalige uitkering    pensioengevend    pensioenregeling   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden