Welkom op de pagina van de Afdeling Amersfoort!

Deze afdeling van de VBM heeft circa 826 leden en is daarmee qua ledenaantal een gemiddelde afdeling binnen de VBM. De VBM heeft in totaal 19 afdelingen in Nederland en nog 4 buitenlandse afdelingen. De VBM is de grootste vakbond voor militair en burgerdefensiepersoneel met totaal circa 20.000 leden.
Wanneer u woont in de regio met een postcode beginnend met 377, 378, 379, 38 of 67, behoort u tot de Afdeling Amersfoort. Indien u woont in Amersfoort, Barneveld, Leusden, Nijkerk, Putten, Voorthuizen, Zeewolde of in deze regio’s, dan bent u hoe dan ook van harte welkom op onze afdelingsvergaderingen!

Wie vormen het bestuur? 

De samenstelling van het afdelingsbestuur ziet u onderaan deze pagina. De bestuursleden zijn een mix van een actief dienend militair, een burgermedewerker en een gepensioneerde, met uiteenlopende achtergronden, (uitzend)ervaring, positie binnen de organisatie en netwerk. Daarnaast werken we nauw samen met de VBM Afdeling Utrecht waardoor de gezamenlijke ervaring en achtergrond, die we ten gunste van de leden kunnen inzetten, nog eens zijn verbreed.

Vacature(s) Afdeling Amersfoort

Er zijn meerdere vacante plaatsen in het afdelingsbestuur en het zou mooi zijn als die door (een) actief dienende collega(’s) zou(den) worden vervuld. Heeft u interesse? Aarzel niet om langs te komen op één van onze afdelingsvergaderingen of om contact met ons op te nemen.  

Wat doen we?

Wij vertegenwoordigen in de eerste plaats u, onze afdelingsleden, binnen de VBM. Door ons eigen werk en onze contacten hebben we een goed beeld van de werkomstandigheden, wensen en problemen van het defensiepersoneel. Daarnaast is echter uw inbreng, uw mening, voor ons cruciaal. Daarom roepen wij u op uw mening met ons te delen via direct (mail)contact of via inbreng in een vergadering. Wij maken de zo verkregen inbreng, namens u, in diverse fora aanhangig bij het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de VBM.

Hoe doen we dat? 

Het afdelingsbestuur heeft regelmatig contact om de lopende zaken binnen de vereniging, Defensie en de regio te bespreken. Daarnaast houden we zowel in het voorjaar als in het najaar een Afdelingsvergadering in aanloop naar de landelijke Algemeen Vergadering van de VBM. Van belang zijn de onderwerpen die op deze wijze (vanuit de leden) ter tafel komen. Die brengen we vervolgens onder de aandacht van het Algemeen Bestuur. Uit rendementsoverwegingen werken we hierbij nauw samen met de VBM Afdeling Utrecht. Zo houden we al geruime tijd onze Afdelingsvergaderingen gezamenlijk met Utrecht.

Hoe kunt u ons bereiken?

Het Afdelingsbestuur is het beste te bereiken per e-mail: vbm.amersfoort@gmail.com. U kunt bij ons terecht met vragen, opmerkingen/commentaar of voorstellen rond het functioneren van Defensie, de VBM, arbeidsvoorwaarden, problemen rond operationele inzet, de toekomst van de krijgsmacht, etc. Wij kunnen een luisterend oor zijn en zaken waar nodig via de vakbond helpen oplossen.
Het werkt verder ook goed om zaken face to face te bespreken. Wij nodigen u dan ook van harte uit om eens een afdelingsvergadering van de Afdeling Amersfoort bij te wonen!

Wij horen dus graag van u. Laat uw stem horen!

Verslagen Afdelingsvergaderingen

>>Hier vindt u het verslag van de vergadering van de afdelingen Amersfoort en Utrecht van 29 oktober 2019

 

 

Bestuursleden

Bernard Smid

Voorzitter

David Blonk

Secretaris

Henk Bink

Lid