Tot deze afdeling behoren alle leden die wonen in de postcodegebieden beginnend met de cijfers:

10 - 11 - 13 - 142 -143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 15 - 19 - 20 

In dringende gevallen kunt u bellen met het hoofdkantoor in Den Haag; telefoon 070 3155111 (of via MDTN *06 54666156 (Let op! Dit is geen gsm-nummer!)).

 

 

De afdeling Amsterdam telt rond de 1000 leden, waarvan een deel actief dienend en een deel post-actief, oftewel geen werknemer meer is bij Defensie.

Tweemaal per jaar wordt een afdelingsvergadering uitgeschreven. Belangrijkste doel is het met de leden doornemen van de activiteiten van het Dagelijks en Algemeen Bestuur (DB/AB) van de vereniging: beleid, jaarverslag en financiële verantwoording. Tijdens die vergadering wordt een afvaardiging gekozen uit de (aanwezige) leden naar de Algemene Vergadering (AV). Dit zijn statutaire activiteiten. Deze vergaderingen zijn er ook voor om de leden in de gelegenheid te stellen vragen te stellen over actuele zaken, of zaken waar hij of zij meer van wil weten. De belangrijkste taak van een afdelingsbestuur is het voorbereiden en leiden van die vergaderingen. Vroeger moesten afdelingsbestuurders ook lokaal activiteiten ontplooien en problemen oplossen. Veel van dat werk is nu in handen van de medezeggenschap en geen onderwerp voor de vakbond. Een afdelingsbestuur is een soort vooruitgeschoven post van het DB/AB.

Daarbij zijn wij, afdelingsbestuur Amsterdam, wel afhankelijk van de leden van de afdeling. Het bestuur van de afdeling Amsterdam bestaat op dit moment uit 2 leden. Zij zijn bereikbaar, beschikbaar en komen als dat nodig is naar je toe. De opkomst bij de vergaderingen is de laatste jaren minimaal. Als wij, als afgevaardigden, het woord voeren tijdens een AV dan kunnen we niet zeggen namens de leden te spreken, want die zijn niet op de vergadering geweest. Dus treden we op naar eigen inzicht en eigenlijk is dat een beetje beschamend.

O P R O E P

Het zittende bestuur heeft echter een grote wens, een verzoek, daarom doen we EEN OPROEP. Het wordt hoog tijd dat een jonger lid van de afdeling het stokje overneemt. Graag zien wij leden die ook belangstelling hebben voor het reilen en zeilen van de VBM en er een bijdrage aan willen leveren naar voren komen. Zeker leden die ook actief zijn in de medezeggenschap kunnen iets meer betekenen, met die aantekening dat de vakbond en de medezeggenschap ieder hun eigen werkterrein hebben en elkaar kunnen en moeten ondersteunen.

Met andere woorden, kom naar de vergadering en praat met ons mee!

 

E-mail 

De afdeling Amsterdam is te bereiken via vbm.afd.amsterdam@gmail.com

 

Bestuursleden

J.A.M (Hans) Poorthuis

Vicevoorzitter LTZA2OC b.d.

J.W. (Hans) de Kaper 

Voorzitter LTZ1 (LD) 06 29469912