• WELKOM op de pagina van de Afdeling Apeldoorn!

Deze afdeling is de op vijf na grootste afdeling van de VBM met 1183 leden. De VBM heeft in totaal 19 afdelingen in Nederland en 4 buitenlandse afdelingen. De VBM is de grootste vakbond voor militair en burger defensiepersoneel met circa 20.000 leden. Wanneer u in de regio met postcode beginnend met 68, 69, 70 of 73 woont, behoort u tot de Afdeling Apeldoorn. Mocht u niet binnen deze postcodes wonen, maar toch graag tot onze afdeling willen behoren, dan kunt u een verzoek tot herindeling indienen bij het Secretariaat van de VBM. Wanneer u woonachtig bent in de gemeente Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Ede of in de omliggende dorpen, dan bent u altijd van harte welkom op onze afdelingsvergaderingen.

 • WIE vormen het bestuur? 

De samenstelling van het afdelingsbestuur ziet u onderaan deze pagina. De bestuursleden hebben allen ruime ervaring met vredesmissies in o.a. voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Turkije. Mede door hun parate functies, staffuncties en internationale plaatsingen en/of werkzaamheden in o.a. België, Duitsland, Italië, Libanon, Algerije, Rusland en USA hebben zij een brede kijk op de Defensieorganisatie in het algemeen en de dagelijkse gang van zaken in het bijzonder. De ruime ervaring op interservice functies met de kontakten bij de vier Krijgsmachtdelen en de Centrale Organisatie van het Ministerie van Defensie zorgen voor een realistische blik op het functioneren van de huidige Krijgsmacht en de toekomstige ontwikkelingen. 

 • VACATURE Afdeling Apeldoorn

Er is nog één vacante plaats in het afdelingsbestuur en het zou mooi zijn, wanneer die door een actief dienende collega zou worden vervuld. Heeft u interesse, schroom dan niet om een keer de bestuursvergadering bij te wonen, dan krijgt u een goede indruk van onze werkzaamheden.

Wij kijken uit naar uw komst!

De reiskosten en de maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming worden conform de Regeling Vergoedingen VBM aan u vergoed.

 • WAT doen we?

Als eerste mogen wij uw stem vertolken binnen de VBM. Wij kunnen door onze contacten op de werkvloer een goed inzicht krijgen in de werkomstandigheden, wensen en problemen die u in uw dagelijkse werkzaamheden ondervindt. Wij maken e.e.a. namens u inzichtelijk en aanhangig bij het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de VBM. Natuurlijk zijn we ook een ‘sparringpartner’ van datzelfde Algemeen Bestuur bij alle voornemens die zij hebben en de beslissingen die daarbij in uw belang genomen moeten worden.

 • HOE doen we dat? 

Het afdelingsbestuur komt maandelijks bijeen om de lopende zaken binnen de vereniging en de kazernes en complexen te bespreken. Vaak komen daarbij allerlei actuele onderwerpen ter tafel, die direct onder de aandacht van het Algemeen Bestuur worden gebracht. 

 • HOE kunt u ons bereiken?

Het makkelijkst kunt u ons bereiken per E-mail of telefoon. Wij staan open voor uw vragen, commentaar en suggesties op alle vlakken die van belang kunnen zijn voor de VBM in het algemeen en voor u persoonlijk in het bijzonder! Van arbeidsvoorwaarden en problemen in de operationele inzet, van vredesmissies tot de structuur van de Vereniging en de toekomst van de Krijgsmacht. Wij willen uw problemen graag helpen oplossen en helpen om goede arbeidsomstandigheden te realiseren. Wanneer u werkzaam en/of gelegerd bent op één van de onderstaande kazernes of complexen, nodigen wij u van harte uit om een afdelingsvergadering van de Afdeling Apeldoorn bij te wonen!

 • WELKE kazernes en complexen liggen in het verzorgingsgebied van de Afdeling Apeldoorn?
 • Koning Willem III kazerne Apeldoorn
 • Frank van Bijnenkazerne Apeldoorn
 • Kantorencomplex Dillenburg Apeldoorn
 • Kamp Nieuw-Milligen
 • Air Operations Control Station Nieuw-Milligen
 • Vliegbasis Deelen
 • Oranjekazerne Schaarsbergen
 • Kamp Koningsweg Noord Schaarsbergen
 • Magazijnencomplex Duivelsberg Schaarsbergen
 • Rijksvastgoedbedrijf Regiokantoor Arnhem
 • Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek Arnhem
 • Schietbaan Heumensoord Nijmegen
 • Magazijnencomplex Alverna Wychen
 • Magazijnencomplex Driesprong Ede
 • Magazijnencomplex Harskamp
 • Infanterie Schietkamp Harskamp
 • Generaal Winkelmankazerne Harskamp
 • Generaal-Majoor Kootkazerne Stroe
 • Majoor Mulderkazerne Stroe

locaties afdeling Apeldoorn

WIJ HOREN GRAAG VAN U, OM UW STEM TE KUNNEN LATEN HOREN!

Bestuursleden