• Belastingservice VBM

Overleg

Opleidingscapaciteit onder druk door HRB-eskadron

Bij de KMar komt een eskadron Hoog Risico Beveiligingen (HRB), dat in opdracht van het bevoegd gezag beveiligingen van personen, objecten en diensten uitvoert waarvoor een verhoogde dreiging en/of risico geldt. In voorkomend geval kan de inzet een 24/7 karakter kennen. De oprichting van deze eenheid heeft alles te maken met de aanslagen in Parijs en Kopenhagen.

Vervanging wielvoertuigen: pas op de plaats!

De maat is vol! De bonden zijn het zat dat Defensie bij het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) de medezeggenschapscommissies en de bonden voor voldongen feiten stelt. De bonden dwingen Defensie nu tot een pas op de plaats.

Defensie moet werken aan inzetbaarheid personeel

De vakbonden pleiten voor een defensiebrede toepassing van re-employability instrumenten REP en TOP zoals die binnen de Defensie Materieel Organisatie al langer worden gebruikt. Zo blijkt uit een overleg met DMO op 22 mei jl.

Eindloonregeling: stemmen staken

Eindloonregeling: stemmen staken

vrijdag, 05 juni 2015 14:30

Eens in de zoveel jaar gebeurt er iets bijzonders in overlegland. Dinsdag 2 juni was zo’n dag. Voor het sectoroverleg defensie (SOD) stond één inhoudelijk onderwerp geagendeerd, de aanpassing van de eindloonregeling aan de wet. Op het beslissende moment, toen een besluit genomen moest worden, staakten de stemmen. Twee centrales waren voor een aanpassing van de regeling, twee centrales wilden dat besluit niet nemen. Dat de stemmen staken, hebben wij de afgelopen decennia niet meegemaakt. 

Geschil over aanpassing eindloonregeling

Geschil over aanpassing eindloonregeling

woensdag, 13 mei 2015 16:10

Op 2 juni aanstaande komt het Sectoroverleg Defensie bijeen. Dat is op 12 mei jl. besloten in de vergadering van de werkgroep Postactieven. Op de agenda staat een inhoudelijk onderwerp: de militaire pensioenregeling.

Pas op de plaats met vervanging wielvoertuigen

De VBM heeft grote problemen met de manier waarop de vervanging van de operationele wielvoertuigen wordt uitgevoerd. De VBM heeft zijn ongenoegen kenbaar gemaakt in een brief die ook namens de andere bonden is verstuurd.

Nederlandse registratie DASH: hoogste tijd!

Met name de VBM heeft na de reorganisatie van (militair) vliegveld HATO (2007/2008) op Curaçao voortdurend aandacht gevraagd voor het feit dat de in Canada geleasde DASH 8 patrouillevliegtuigen niet, zoals contractueel is overeengekomen, voorzien worden van een Nederlandse registratie. Defensie heeft dit dossier laten versloffen, zo blijkt 21 april in het overleg.

Centrale bottelarij Den Helder weer naar CZSK

Als Defensie de catering (Paresto) uitbesteedt, dan worden de fysieke distributiecentra weer een onderdeel van het krijgsmachtdeel waartoe ze behoorden. In dat geval gaat de Centrale Bottelarij in Den Helder weg uit de Paresto organisatie.

CZSK wil KMar-vaartuigen overnemen voor VeVa

De Koninklijke Marechaussee (KMar) gaat waarschijnlijk (wederom) vaartuigen uit dienst stellen. Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) heeft op 2 oktober 2014 laten weten belangstelling te hebben voor deze vaartuigen.

Instemming eerste deelresultaat!

Instemming eerste deelresultaat!

donderdag, 16 april 2015 16:20

Drie van de vier centrales en de minister van Defensie hebben in de vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) van 16 april 2015 hun handtekening geplaatst onder het eerste deelresultaat. Daarmee is er een akkoord tot stand gekomen. De komende weken zullen naar goed gebruik de centrales die ingestemd hebben en de minister verder spreken over de uitwerking van de gemaakte afspraken en de formalisering van de afspraken in regelgeving. Om een beroep te kunnen doen op de afspraken moeten deze immers een wettelijke basis krijgen.

Pagina 18 van 29

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden