• Download de VBM-app

Overleg

De medewerkers van de Auditdienst Defensie (ADD) weten dat Defensie de dienst in 2013 wil overdragen aan de Auditdienst Rijk. Wat zijn de gevolgen voor henzelf?

De bonden hebben op 7 september 2012 de landmacht (CLAS) gewaarschuwd voor oneigenlijk gebruik van middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het Sociaal Beleidskader (SBK 2012). CLAS nam de waarschuwing ter harte.

Landmacht: sporten doe je maar op eigen kosten

Landmacht: sporten doe je maar op eigen kosten

dinsdag, 18 september 2012 12:41

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM heeft grote bezwaren tegen de reorganisatie van de LO/Sportorganisatie van de landmacht. Belangrijkste bezwaar: door het schrappen van 98 functies verdwijnt de mogelijkheid om in de vrije tijd onder deskundige begeleiding op de kazernes te sporten.

Bij de marine maakt men zich op voor het grote omklapmoment. CZSK heeft besloten om alle reorganisaties in één plan op te nemen en die ook tegelijkertijd uit te voeren. Eind september moet het voorlopige plan klaar zijn voor bespreking.

Er is bij de KMar veel onduidelijkheid bij de reorganisatie van de staf en de ondersteunende (administratieve) functies. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM heeft om duidelijkheid gevraagd en die komt er ook (zegt men).

Stel projectleider PPS F-100 Motorenonderhoud aan!

Stel projectleider PPS F-100 Motorenonderhoud aan!

donderdag, 13 september 2012 14:20

De VBM heeft met DMO gesproken over de stilstand in het project Publiek-Private Samenwerking (PPS) F-100 motoren. De VBM heeft de directeur DMO zeer indringend opgeroepen de knoop door te hakken en zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het vervolg van dit project. Het personeel wacht al te lang!

Paresto heeft de zaken nog niet op orde!

Paresto heeft de zaken nog niet op orde!

dinsdag, 11 september 2012 10:57

De bonden hebben het reorganisatieproces bij Paresto stil laten leggen. Dit omdat de medezeggenschap nog geen advies had gegeven over het definitieve reorganisatieplan. Volgens de VBM geeft dit ruimte voor betere rechtspositionele afspraken.

Werkgroep Reorganisaties 30 augustus 2012

donderdag, 06 september 2012 14:21

Voor het personeel van de Auditdienst Defensie komt er uiterlijk 15 september een pakketvergelijking. Daarna kijkt men of er een sociaal plan nodig is. Dat hebben bonden en Defensie op 30 augustus afgesproken in het overleg.

Defensieonderdelen drukken hun snor

woensdag, 05 september 2012 10:43
Defensie wil van gedachten wisselen over de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Defensieonderdelen (APDO). De bonden vinden het belangrijk om in APDO met elkaar te spreken over nieuw beleid dat de defensieonderdelen willen uitvoeren.

Defensie lost de door de bonden gesignaleerde problemen bij de Defensie Beveiligings- En Bewakings Organisatie (DBBO) zeer traag op. Liever gezegd: Defensie lost de problemen niet op. De VBM heeft Defensie laten weten dat zoiets echt wel kan.

Pagina 36 van 43

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden