• image
  • Download de VBM-app

Overleg

Defensie rommelt bij DBBO

zondag, 19 februari 2012 03:29

Zowel de VBM als de AFMP hebben een aantal gezamenlijke personeelsbijeenkomsten bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bijgewoond. Er is maar één conclusie mogelijk: zo langzamerhand beginnen de nodige problemen te ontstaan.

Eerste tranche knelpuntcategorieën aangewezen

donderdag, 16 februari 2012 20:19
Rond 1 maart worden de defensiemedewerkers die tot een knelpuntcategorie behoren door defensie aangeschreven. Dat is het resultaat van de besprekingen die de afgelopen weken over het aanwijzen van knelpuntcategorieën zijn gevoerd.

Knelpuntcategorieën bijna in beeld

donderdag, 09 februari 2012 01:32
Defensie moet dit jaar 12.000 functies schrappen en de bonden hebben daarom een nieuw Sociaal Beleidskader (SBK) afgesproken. In dat SBK zijn bijzondere afspraken gemaakt voor mensen die tot een knelpuntcategorie behoren. Zij kunnen gebruik maken van maatregelen die vrijwillige uitstroom moeten bevorderen.

Wegwezen na niet voldoen aan conditieproef?

donderdag, 09 februari 2012 01:30
In overleg met de centrales (bonden) is er meer dan een jaar geleden de krijgsmachtbrede introductie van de defensieconditieproef als pilot gestart. Toen al bestond het vermoeden dat voor velen onduidelijk zou zijn wat een pilot is.

Overleg hervat

donderdag, 09 februari 2012 01:28

Op 7 februari 2012 hebben de centrales (bonden) en Defensie het overleg weer hervat. Korte tijd was dit opgeschort. Aanleiding daarvoor was het krantenartikel, waarin vermeld werd dat de ambtelijke top van Defensie voorstander is van een normalisatie van de rechtspositie van het burger - en militair personeel.

Teleurgesteld in minister

donderdag, 02 februari 2012 10:30

Minister Hillen van Defensie heeft per brief gereageerd op de vraag van de VBM en de andere bonden, hoe de minister denkt over het verdwijnen van de ambtelijke status. De VBM is zeer teleurgesteld over de reactie van de minister.

Ambtenarenstatus weg? (vervolg)

dinsdag, 31 januari 2012 09:44
Stand van zaken wetsvoorstel KoÅŸer Kaya en Van Hijum
Op 24 januari is er geen overleg geweest met minister Hillen van Defensie. Op die datum wilden de bonden met de minister praten over de ambtelijke rechtspositie van militairen en burgers op het ministerie van Defensie.In week 4 zou de

De bonden hebben op 10 januari duidelijk gemaakt dat ze een formeel overleg met de minister van Defensie willen over de plannen om de ambtelijke status van het defensiepersoneel af te schaffen. Defensie had laten weten wel informeel met de bonden over het onderwerp te willen spreken. Maar dat is voor de bonden geen begaanbare weg. De minister moet persoonlijk maar eens komen uitleggen wat zijn positie is.

Omhanging Divisie IV / IVENT

donderdag, 05 januari 2012 14:21

Op 22 december is een extra vergadering ingelast van de Werkgroep Reorganisaties, over de ‘omhanging' van de Divisie IV / PO SPEER van CDC naar DMO. De VBM had eerder twijfel uitgesproken over het in zijn geheel ‘omhangen' van de Divisie IV/IVENT. Een deel van het personeel voelt zich totaal op het verkeerde been gezet door eerdere brieven en mededelingen.

Omhanging Divisie IV / IVENT afgewezen

woensdag, 04 januari 2012 09:29

De bonden gaan wegens de huidige personeelstechnische chaos niet akkoord met de omhanging (nieuwe organisatorische inbedding) van de Divisie IV (Informatievoorziening) en IVENT. Defensie wil een en ander onderbrengen in een op te richten Joint IV Commando, onder de Defensie Materieel Organisatie.

Pagina 43 van 43

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden