• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Bestuursstaf

MIVD gaat uitbreiden

MIVD gaat uitbreiden

woensdag, 12 augustus 2015 14:13

Update 25 september 2015 De MIVD wordt uitgebreid met 179 formatieplaatsen. 24 van die functies komen erbij in het kader van ‘Cyber’. De totale uitbreiding (155 plus 24 formatieplaatsen) wordt in twee slagen geeffectueerd. Niet later dan 1 maart 2016 worden 81 plus 12 (Cyber) formatieplaatsen toegevoegd en op 1 januari 2017 de resterende 74 en 12 (Cyber) formatieplaatsen.

Niet met twee maten meten bij FINAD

Niet met twee maten meten bij FINAD

dinsdag, 24 maart 2015 16:03

De VBM heeft in het overleg over reorganisaties bij de Bestuursstaf op 20 maart aandacht gevraagd voor FINAD. FINAD is een tijdelijke, niet-formatieve projectorganisatie die valt onder de Afdeling Financiële Systemen van de HDFC. 

Vaart achter versterking MIVD

Vaart achter versterking MIVD

dinsdag, 24 maart 2015 15:13

De MIVD gaat uitbreiden. Hoe dit gaat gebeuren, staat beschreven in het reorganisatieplan ‘Versterking MIVD 2015’. Aan de ene kant bestaat de uitbreiding uit de laatste tranche van de eerder toegewezen formatieve uitbreiding, op grond van het ‘Defensie Cyber Programma’. Aan de andere kant komt er ook extra capaciteit op het gebied van ICT en de juridische procesketen. In totaal gaat het over een uitbreiding van 43 functies.

Nieuwe knelpuntcategorieën SIGINT

Nieuwe knelpuntcategorieën SIGINT

donderdag, 27 februari 2014 16:36

Update 14 maart 2014. Vanwege de reorganisatie van de Joint Sigint Cyber Unit doet de Bestuursstaf het voorstel om meerdere burgerfuncties tot knelpuntcategorie te verklaren. Het gaat om functies binnen de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. De bonden moeten vóór 10 maart laten weten of ze akkoord gaan met het voorstel.

Voorstel: knelpuntcategorieën Bestuursstaf opheffen

Update 14 maart 2014 Defensie stelt voor om alle knelpuntcategorieën bij de Bestuursstaf te sluiten. Op 3 februari stuurt de Hoofddirectie Personeel daarover een zogeheten piepbrief naar de bonden. De bonden hebben ingestemd met het voorstel.

Drie losse eindjes van Symbolon

Drie losse eindjes van Symbolon

woensdag, 18 december 2013 13:23

In het reorganisatieplan 'Symbolon' regelt Defensie het oprichten van de Sigint Cyber Unit. In die eenheid gaan delen van de Militaire en Algemene Inlichtingen en Veiligheids Diensten (AIVD en MIVD) samenwerken. Er zitten nog wat losse eindjes in dat plan, zo blijkt op 5 december.

MLA gaat operationeel toezicht Kustwacht Carib doen

Defensie gaat alsnog het operationele toezicht op de Rotary en Fixed Wing vliegtuigen van de kustwacht in het Caribische gebied toevertrouwen aan de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Daarmee komt het ministerie tegemoet aan een eis van de VBM.

De medewerkers van de Auditdienst Defensie (ADD) weten dat Defensie de dienst in 2013 wil overdragen aan de Auditdienst Rijk. Wat zijn de gevolgen voor henzelf?

Op 21 augustus hebben bonden en Defensie gesproken over de reorganisatie van de MIVD en van de projectorganisatie Loopbaanlint. De reorganisatie MIVD treft vooral Signals Intelligence, maar hoeveel functies daar vervallen is nog niet bekend. De projectorganisatie Loopbaanlint wordt de nieuwe DCC VeVa. Hier verdwijnen 5 burgerfuncties ten gunste van 5 nieuwe militaire functies.

9 functies weg bij Militaire Luchtvaart Autoriteit

Op 19 juni 2012 hebben bonden en Defensie gesproken over het voorlopig reorganisatieplan Militaire Luchtvaart Autoriteit. Het reorganisatieplan staat nog ter discussie en komt 'ter behandeling' terug in het overleg

Pagina 2 van 3

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden