• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Bonden akkoord met herstructurering HR, BV en F&C

woensdag, 23 juni 2021 16:43
Bonden akkoord met herstructurering HR, BV en F&C

De Bestuursstaf wil de Human Resources (HR), Bedrijfsvoering (BV) en Financiën en Control (F&C) herstructureren. Men wil de kwaliteit verhogen en de samenhang versterken tussen de ondersteunende directies binnen de Bestuursstaf.

 

Ook wil men beter aansluiting vinden bij de inrichting van de nieuwe Topstructuur Defensie. De inrichting Topstructuur Defensie heeft ertoe geleid dat de genoemde ondersteunende directies zichzelf kritisch hebben beschouwd. Het resultaat hiervan is de oprichting van werkorganisaties. De werkorganisaties zijn inmiddels geëvalueerd en hieruit blijkt dat de beproefde herinrichting een positief effect heeft op zowel het management, de medewerkers van voornoemde directies en de accounts bij de Bestuursstaf. Door enkele administratieve schuiven door te voeren en daarbij de werkvelden als uitgangspunt te nemen, passen functies nu beter, en logischer, binnen de organisatie.

 

De Bestuursstaf heeft, mede naar aanleiding van een uitgebreide discussie met de bonden over de toepassing van generieke functiebeschrijvingen, in dit plan een eerste stap gemaakt door een (groot) deel van de betrokken functies die in de ‘IST’ generiek beschreven zijn in de “SOLL’ op te nemen met een meer specifieke omschrijving. Om een goed inzicht te krijgen hoe van generieke naar meer specifieke functiebeschrijvingen is gegaan is een toelichting bijgevoegd.

Over dit plan is tijdens het overleg op 23 mei uitgebreid gesproken met de bonden. Uiteindelijk hebben de bonden aangegeven dat het plan, met inachtneming van gemaakte afspraken, te behandeling aan de werkgroep REO kan worden aangeboden.

Recent hebben de bonden schriftelijk aangegeven af te zien van behandeling. Hierdoor is de weg vrij voor het verdere traject en kan het plan, nadat ook overeenstemming is bereikt met de medezeggenschap, de status van definitief reorganisatieplan krijgen. Dan kan ook de personele implementatie plaatsvinden. Volgens de Bestuursstaf heeft de herstructurering geen rechtspositionele gevolgen voor het personeel.

 

 

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden