• Belastingservice VBM
  • Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie

Hoe lang bestaat een knelpuntcategorie?

Hoe lang bestaat een knelpuntcategorie?

vrijdag, 05 juli 2013 10:17

Diverse groepen defensiepersoneel zijn aangewezen als knelpuntcategorie. Daar komen vast nog wel nieuwe groepen bij. Maar hoe lang blijven die bestaan? Op 2 juli hebben bonden en Defensie daarover nieuwe afspraken gemaakt.

Sociaal statuut bij uitbesteding komt er aan

De bonden zijn al maanden in gesprek met Defensie over de inhoud van een sociaal plan voor te 'outsourcen' personeel. Op 2 juli bereiken ze een principe-overeenkomst. De afspraken gaan gelden voor personeel dat overgaat naar een marktpartij.

VBM niet akkoord met reorganisatie gezondheidszorg!

Op 20 juni spreken bonden en Defensie over de reorganisatie van het eerstelijns gezondheidzorgbedrijf (EGB). In dit 'bedrijf'(?) gaat Defensie alle walziekenboegen en gezondheidszorgcentra van CZSK, CLAS, CLSK, de bedrijfsgezondheidszorg van het CEAG en onderdelen van de militaire farmacie onderbrengen. Er verdwijnen 240 functies. De VBM gaat hiermee niet akkoord.

Fiscale problemen bij buitenlandplaatsing

Tijdens de vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële Rechtspositie (AFR) op 14 mei 2013 is gesproken over de fiscale behandeling van in het buitenland geplaatst defensiepersoneel. Defensiepersoneel dat in het buitenland wordt geplaatst, blijft binnenlands belastingplichtig. Toch wordt dit personeel vaak niet als zodanig geregistreerd.

Defensie Conditieproef gaat door

Defensie Conditieproef gaat door

dinsdag, 04 juni 2013 02:00

Defensie houdt vast aan de formele invoering van de Defensie Conditie Proef (DCP). Dat maakt de hoofddirecteur personeel in het overleg op 28 mei jl. duidelijk. Er komt een nieuwe evaluatie van de proef. De fysieke eisen blijven voorlopig hetzelfde.

Tijdens de vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële Rechtspositie (AFR) op 14 mei 2013 is gesproken over de fiscale behandeling van in het buitenland geplaatst defensiepersoneel. Defensiepersoneel dat in het buitenland wordt geplaatst, blijft binnenlands belastingplichtig. Toch wordt dit personeel vaak niet als zodanig geregistreerd.

Vacatures AFD moeten gevuld

Vacatures AFD moeten gevuld

woensdag, 29 mei 2013 00:34

Een lang proces van reorganisaties binnen de Defensie auditdiensten, zoals de samenvoeging van de Audi Dienst Defensie (ADD) met de afdelingen Onderzoeken Interne Beheersing (OIB’n), heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe AuditFunctie Defensie (AFD). Deze organisatie met 120 functies zal naar verwachting op 1 juni 2013 zijn geïmplementeerd.

Externe inhuur voor vertraging SAP? Kom nou!

Binnen de op te richten DGO (Defensie Gezondheidszorg Organisatie) wordt onder andere het MGLC gereorganiseerd (Militair Geneeskundig Logistiek Centrum). Geneeskundige onderhoudstaken worden vanuit het CLAS en het CLSK overgedragen naar het MGLC. Bij het MGLC geldt een functieplafond van 57 functies en de daarbij gestelde Numerus Fixus.

De VBM krijgt signalen vanuit de achterban waaruit blijkt dat Defensie verticale kandidaten (dit is personeel dat solliciteert naar functies waaraan een hogere schaal of rang is verbonden) niet meeneemt in het sollicitatieproces. Als dit personeel bij Defensie navraagt hoe dit komt, deelt de P&O-organisatie mede dat Defensie dit zo met de bonden heeft afgesproken. Is dat echt zo?

Bij de permanente militaire vertegenwoordiging (PMV) bij de NAVO in Brussel werkt een tiental militairen van verschillende defensieonderdelen. Eind 2012 vragen de bonden welke medezeggenschapscommissie hun belangen behartigt bij reorganisaties.

Pagina 12 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden