• Belastingservice VBM
  • Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie

foto: MCD

Nederlandse registratie Dash 8 ... in 2016?

vrijdag, 15 januari 2016 11:50

Zal het vanuit Canada geleasete patrouillevliegtuig Dash 8 dit jaar eindelijk zijn Nederlandse registratie krijgen? In december 2015 is een delegatie van Defensie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgereisd naar Canada om daar persoonlijk overleg te voeren met de Canadese toezichthouder ‘Transport Canada’ en met Northeast Engineering.

Verlenging opnametermijn verlofuren

Verlenging opnametermijn verlofuren

dinsdag, 22 december 2015 16:39

In het georganiseerd overleg is gesproken over het vervallen van de spaaruren die langer dan 10 jaar geleden zijn opgebouwd. De Minister van Defensie heeft inmiddels laten weten op basis van de besproken argumenten bereid te zijn om de opnameperiode voor de spaaruren opgebouwd in 2004 en 2005 te verlengen tot 31 december 2016.

Onbegrijpelijk beleid bij buitenlandplaatsing aangepakt

De Centrale Raad van Beroep heeft op 29 oktober het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland) onrechtmatig verklaard. Defensie reageerde op de nieuwe situatie door alle huurwoningen met een prijs hoger dan het huurplafond, standaard als ‘niet passend’ aan te merken. 

Personeelsmaatregelen rondom verlenging SBK

Personeelsmaatregelen rondom verlenging SBK

vrijdag, 18 december 2015 12:54

Defensie en de defensiebonden hebben overeenstemming bereikt over voortzetting van de personeelsmaatregelenbrief, vastgelegd in de nota ‘Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016’.

SBK met een jaar verlengd

SBK met een jaar verlengd

vrijdag, 04 december 2015 10:22

In een ingelaste vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) hebben de centrales van overheidspersoneel (bonden) en de minister van Defensie op 3 december 2015 overeenstemming bereikt over een verlenging van het Sociaal Beleidskader (SBK).

Dash 8: tussenstand na 8 jaar discussie …

Dash 8: tussenstand na 8 jaar discussie …

woensdag, 02 december 2015 09:24

De VBM heeft sinds 2007 voortdurend aandacht gevraagd voor het feit dat het in Canada geleasede DASH 8 patrouillevliegtuig niet voorzien is van een Nederlandse registratie. Dit was wel contractueel overeengekomen. Het is wrang om te constateren dat na 8 jaar (!) discussie over de herregistratie er nog steeds geen duidelijkheid is. Het contract met de Canadese maatschappij loopt over 2 jaar af.

Defensie weigert SBK te verlengen

Defensie weigert SBK te verlengen

dinsdag, 24 november 2015 16:31

De centrales van Overheidspersoneel hebben defensie vandaag (24 november) laten weten het georganiseerd overleg stil te leggen. Tot deze stap zijn ze gekomen, omdat defensie geen duidelijkheid kon geven over een verlenging van het SBK.

Nieuw VGB-beleid in de maak

Nieuw VGB-beleid in de maak

woensdag, 14 oktober 2015 12:20

Minister Hennis van Defensie gaat een verschil maken in het ‘veiligheidsmachtigingsniveau’ van militaire functies. Door militaire functies onder te brengen onder niveau C (nu zijn alle militaire functies minimaal niveau B) komen er meer mogelijkheden voor militairen om hun functie te behouden.

Van de nullijn af. Nu verder!

Van de nullijn af. Nu verder!

vrijdag, 09 oktober 2015 13:26

Donderdagavond 8 oktober 2015 hebben het AC, de CMHF, de Minister van Defensie Hennis-Plasschaert en de CCOOP, de uitvoeringsovereenkomst getekend waarmee de beschikbare loonruimte uit de loonruimteovereenkomst 2015-2016, voor de sector Defensie wordt verdeeld. Dit formele moment markeert het einde van de jarenlange nullijn voor het defensiepersoneel.

Uitvoeringsovereenkomst bekrachtigd

Uitvoeringsovereenkomst bekrachtigd

vrijdag, 02 oktober 2015 16:35

In een extra vergadering van het Sectoroverleg Defensie op 2 oktober hebben Defensie en een meerderheid van de centrales het uitvoeringsakkoord bekrachtigd. Zoals te verwachten viel, heeft de ACOP te kennen gegeven dat ze niet met de uitvoeringsovereenkomst konden instemmen. 

Pagina 4 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden