• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie

Overleg stilgelegd

Overleg stilgelegd

woensdag, 12 november 2014 11:41

Update 13 november De bonden hebben op 11 november het overleg met Defensie stilgelegd. Aanleiding is de erkenning van het feit dat momenteel 28 militairen die onder de uitzendbescherming vallen uitgezonden zijn in het kader van de Air Task Force Middle East (ATF ME), de IS-missie boven Irak.

Alsnog tegemoetkoming kinderopvang bij TTW in de West

Militairen die deel uit maken van de Compagnie in de West krijgen recht op een tegemoetkoming voor jonge kinderen. Let op! Dit recht gaat met terugwerkende kracht in! De officierenbonden hebben in het overleg op 13 mei 2014 gevraagd om militairen met een tijdelijke tewerkstelling (TTW) in de West ook in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming voor jonge kinderen. Op 5 november 2014 heeft Defensie dit verzoek toegekend.

Klatergoud voor goud

Klatergoud voor goud

dinsdag, 04 november 2014 12:16

Update 5 november 2014 Met het aanbieden van de inzetbrief van Defensie op 4 november 2014 schuift ook de minister aan bij de onderhandelingstafel. Belangrijkste boodschap in de brief: het wordt tijd dat we bijna de volledige rechtspositie ter discussie stellen en vervangen.

Meer loon, weg met AOW-gat

Meer loon, weg met AOW-gat

woensdag, 22 oktober 2014 15:50

De Centrales van Overheidspersoneel (de bonden) hebben op woensdag 22 oktober hun gezamenlijke inzetbrief aan Defensie aangeboden. Het defensiepersoneel zit nu ruim 1,5 jaar zonder arbeidsvoorwaardenakkoord. De bonden vinden het uiterst belangrijk om deze arbeidsvoorwaardenakkoord-loze periode zo snel mogelijk te beëindigen.

RIVM onderzoekt chroom-6, bonden praten mee

RIVM onderzoekt chroom-6, bonden praten mee

vrijdag, 10 oktober 2014 13:50

De bonden geven in een brief van 2 oktober 2014 aan hoe Defensie volgens hen het onderzoek van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar chroom-6 moet aanpakken. Ook vragen zij aandacht voor de blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen. Update 24 oktober 2014

2e rotatie Mali heeft kledingpakket compleet

2e rotatie Mali heeft kledingpakket compleet

donderdag, 07 augustus 2014 16:42

Alle militairen van de 2e rotatie naar Mali (Minusma) zijn inmiddels in bezit van het complete pakket aan kleding en uitrusting. Dit meldt Defensie op 7 augustus aan de bonden. Aanleiding was de brief die de bonden op 16 juni hebben verstuurd aan Defensie, over het ontbreken van kleding en uitrustingsstukken voor militairen die naar Mali uitgezonden worden.

Vacaturebank werkt (nog steeds) niet

Vacaturebank werkt (nog steeds) niet

woensdag, 23 juli 2014 13:20

Op verzoek van de bonden heeft Defensie gekeken – via een 'quick scan' - naar de vulling van de vacaturebank. Conclusie: er staan verrekte weinig vacatures in de bank. Defensie sluit niet uit dat personeel hiervan de dupe is. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Reorganisaties geneeskundig veld kunnen verder

In oktober 2013 zijn verschillende reorganisatietrajecten in het geneeskundig veld stopgezet. De defensiebonden vroegen toen meer duidelijkheid over het geneeskundig voorzieningenniveau, voordat beoordeeld kon worden wat de eventuele effecten van de reorganisaties hierop zouden kunnen zijn. Een commissie onder leiding van luitenant-generaal b.d. J.A. Leijh heeft dit nader onderzocht.

Voorzieningen buitenland verbeterd

Voorzieningen buitenland verbeterd

vrijdag, 18 juli 2014 10:35

Defensie en de bonden zijn een tijd geleden gestart met de besprekingen over het Voorzieningenstelsel buitenland. In die discussie komen talloze onderwerpen aan de orde. Hoewel de besprekingen nog lang niet ten einde zijn, kunnen we wel al een aantal verbeteringen melden.

Op dit moment is er overeenstemming bereikt over de verlenging van de aflossingsduur van de lening aanloopkosten. Deze duur bedroeg 24 maanden. Met ingang van 1 augustus 2014 wordt deze verlengd naar 36 maanden, tenzij de plaatsingsduur korter is. De maandelijkse lasten dalen hierdoor voor zowel het uitgezonden burger als militair personeel.

Een tweede aanpassing betreft een substantiële verbetering van de “verhoging van de toelage buitenland”

Bovenop de toelage buitenland ontvangt de uitgezonden defensiemedewerker een vergoeding voor kinderen die met hem mee zijn verhuisd. Voor medewerkers die in een land buiten Europa zijn geplaatst gaat de vergoeding met royaal 40 euro per maand omhoog. Deze verbetering is ingegaan op 1 juli jongstleden.

Aanschaf Amarok: solliciteren bij Pon?

Aanschaf Amarok: solliciteren bij Pon?

donderdag, 03 juli 2014 15:06

Is het verstandig om te solliciteren bij Pon, nu Defensie zo'n 1600 Amaroks gaat aanschaffen? Antwoord: nee. Het is verstandig om te wachten totdat duidelijk is wat Defensie precies wil.

Pagina 8 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden