• Belastingservice VBM

Eindloonregeling: stemmen staken

vrijdag, 05 juni 2015 14:30
Eindloonregeling: stemmen staken

Eens in de zoveel jaar gebeurt er iets bijzonders in overlegland. Dinsdag 2 juni was zo’n dag. Voor het sectoroverleg defensie (SOD) stond één inhoudelijk onderwerp geagendeerd, de aanpassing van de eindloonregeling aan de wet. Op het beslissende moment, toen een besluit genomen moest worden, staakten de stemmen. Twee centrales waren voor een aanpassing van de regeling, twee centrales wilden dat besluit niet nemen. Dat de stemmen staken, hebben wij de afgelopen decennia niet meegemaakt. 

Als de stemmen staken dan zegt het Besluit georganiseerd overleg defensie dat het aan de minister van Defensie is om – alles afwegende – een keuze te maken. De minister gaf dinsdag echter aan dat zij dat niet ging doen; geen keuze ging maken tussen de verschillende opvattingen aan de zijde van centrales. Alhoewel zij dat formeel niet deed, deed zij dat feitelijk wel. De impasse moet daarmee formeel door een derde worden opgelost.

Op 1 januari 2014 en 1 januari 2015 zijn de mogelijkheden om pensioen op te bouwen versoberd. Dat is besloten in de Kamers. Iedereen mag van die besluiten het zijne vinden – en laat helder zijn dat de VBM daar niet voor was – maar in een democratie is daarmee een nieuwe werkelijkheid ontstaan. De eindloonregeling past niet meer binnen het nieuwe fiscale kader en moet dus aangepast worden. Feitelijk was dat al zo op 1 januari 2015, maar met vereende krachten hebben wij vorig jaar voor de duur van 1 jaar – dus tot 1 januari 2016 - een aanwijzing van de Belastingdienst gekregen. Met wat kleine aanpassingen, zich vertalend in een aanschrijving van een behoorlijk aantal militairen, werd de bestaande regeling tijdelijk gedoogd.


1 januari 2016 nadert met rasse schreden. Daarmee ook de noodzaak om een besluit te nemen over de aanpassing van de eindloonregeling aan de nieuwe fiscale werkelijkheid. Tijdens de technische verkenning werd al duidelijk dat het opnieuw krijgen van een aanwijzing er niet in zat. Dat werd door de minister in de SOD-vergadering desgevraagd nogmaals klip en klaar meegedeeld. Daarmee was helder dat het fiscaal zuiver maken van de regeling niet anders kon dan door het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen te verlagen van 1.75 % naar 1.657 %. Het negatieve gevolg van deze verlaging kan echter binnen de fiscale spelregels (grotendeels) opgevangen worden door het nabestaandenpensioen te verhogen naar 70 %. Deze extra opbouw kan dan bij pensionering weer omgeruild worden voor een hoger ouderdomspensioen. De twee grootste centrales waren bereid om die keuze te maken. Voor de twee andere centrales was dat een brug te ver.

Het ABP-bestuur heeft begin van het jaar al aangegeven dat zij vanuit haar verantwoordelijkheid geen fiscaal onzuivere regeling willen uitvoeren en in het uiterste geval zouden kiezen voor een zogenaamde beleidsarme aanpassingsvariant; dat deel van de regeling aanpassen waar de fiscale grenzen worden overschreden en niet meer. Concreet: het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen naar beneden bijstellen en de bestaande aanspraak op nabestaandenpensioen ongemoeid laten. Dit laatste op basis van de afspraak dat sociale partners en niet het ABP-bestuur gaat over het aansprakenniveau.

Omdat Defensie dinsdag geen keuze wilde maken, ontstond feitelijk de situatie dat het ABP-bestuur in de positie komt om te kiezen voor de beleidsarme variant. De VBM was en is van mening dat dit uiterst ongewenst is. Het leidt voor de militair tot een lager pensioen dan fiscaal mogelijk is. Bovendien gaat het ABP-bestuur niet over de inhoud van de regeling en het glijdende-helling-risico ligt op de loer. Voorts hebben wij en andere bonden (via de centrale waarbij we zijn aangesloten) – noodgedwongen weliswaar – en de minister van Defensie (via zijn lidmaatschap van het gremium van overheidswerkgevers) voor de middelloonregeling onze verantwoordelijkheid genomen. Onbegrijpelijk als dat wij eenzelfde vraag om verantwoordelijkheid te nemen voor de eindloonregeling onbeantwoord zouden laten.

Een regeling met minder opbouw, kost minder geld. Dat geld hoort een goede bestemming te krijgen. Niet vreemd dat de VBM, nadat de hierboven omschreven situatie was ontstaan, heeft gepleit om dat geld onmiddellijk te herbesteden in een verbetering van het nabestaandenpensioen. Maar ook op dit punt bleek een twee-twee impasse te bestaan. En ook hier bleek de minister in de SOD-vergadering niet bereid de knoop door te hakken. Wel deed zij de belofte om op korte termijn met elkaar het gesprek te voeren om het vrijvallende geld te besteden. Afwachten maar.

Getagged onder eindloonregeling    pensioen    pensioenopbouw    ABP   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden