• Belastingservice VBM

Veel gestelde vragen loon(ruimte)resultaat

donderdag, 23 juli 2015 16:24
Veel gestelde vragen loon(ruimte)resultaat

Ons bereiken de nodige vragen over de op 10 juli gesloten onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016. Een aantal van die vragen proberen we hieronder in de vorm van een FAQ te beantwoorden.Wat is de status van de afspraak?
De vertegenwoordigers van de overheidswerkgevers en de centrales hebben met elkaar gesproken. Met de vertegenwoordigers van drie centrales is overeenstemming bereikt.
Wat er voorligt is dus een resultaat van onderhandelingen. Afgesproken is dat alle betrokken partijen hun achterban consulteren.

Hoe vindt de achterbanraadpleging plaats?
De VBM laat door middel van een referendum de leden bepalen of de VBM voor of tegen is. Andere bonden laten de achterbanraadpleging anders verlopen bijvoorbeeld door het nemen van een bestuursbesluit of door een ledenvertegenwoordiging (een kadergroep of verenigingsraad) een uitspraak te laten doen.

De opvatting van de VBM wordt ingebracht in het bestuur van het Ambtenarencentrum, de Centrale van Overheidspersoneel waarbij de VBM is aangesloten. Dat doen ook de andere bij het Ambtenarencentrum aangesloten bonden. Het bestuur van het Ambtenarencentrum neemt uiteindelijk het besluit. Pas nadat de achterban van de overheidswerkgevers en de meerderheid van de centrales hebben ingestemd ligt er een akkoord.

Wordt mijn salaris wel of niet verhoogd met de percentages die ik in het resultaat lees?
De VBM hecht sterk aan het sectorenmodel. De essentie daarvan is dat elke overheids- of onderwijssector (bijvoorbeeld het Rijk, Defensie, Gemeenten en Primair Onderwijs) een eigen CAO-tafel kent. Aan die tafel maken de werkgever(s) en de bonden afspraken, die gelden voor medewerkers in die sector.

Het resultaat is echter op een hoger niveau (namelijk over alle sectoren heen) tot stand gekomen. De afspraak luidt dat de percentages uit het resultaat zich automatisch vertalen naar een loonmutatie, tenzij. Defensiepersoneel krijgt er dus 4,25 % loon bij, tenzij in het Sectoroverleg Defensie overeenstemming wordt bereikt over een andere verdeling.

Wat is de loonsverhoging?
In het resultaat wordt het beeld opgeroepen dat de lonen met 5,05 % stijgen. Dat is voor Defensie niet juist. In de 5,05 % zit namelijk de salarisverandering die in juni heeft plaatsgevonden, waarbij de 0,8 % uit het pensioenakkoord 2014 teruggegeven is. Resteert 4,25 %. Daarenboven is er nog sprake van een eenmalige uitkering van €500.

De VBM is, zoals gezegd, voorstander van een vervolggesprek met Defensie. Niet met het doel om minder geld in de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel te stoppen dan de waarde van de structurele loonstijging en de eenmalige uitkering tezamen. Maar een andere verdeling of bestemming sluiten wij niet op voorhand uit. Zo moet voor het defensiepersoneel nog een stap gezet worden om te komen te een volwaardige 13e maand. Iets dat in andere sectoren al bestaat.

Wat is er waar van het verhaal dat er sprake is van een sigaar uit eigen doos?

Het resultaat bestrijkt 2015 en 2016. Dus twee jaar. De verhoging in 2015 bestaat uit een eenmalige uitkering van €500 en een structurele verhoging van 1,25 %. De mutatie in 2016 is 3 %.

Samen dus een stijging van 4,25 % structureel.

In het resultaat zitten twee maatregelen in de pensioensfeer. De ene maatregel gaat over een herstelopslag. De andere over een verschuiving van loon- naar prijsindexatie. Beide maatregelen gaan volgens het resultaat volgend jaar (2016) in. Het looneffect van beide maatregelen tezamen is 1,4 %. De bewering dat dat de 4,25 % een sigaar uit eigen doos is klopt dus niet. Ook op de meer genuanceerde bewering dat de 1,4 % een sigaar uit eigen doos is, valt iets af te dingen.

Hiervoor is al aangegeven dat een van de maatregelen in de pensioensfeer gaat over de herstelopslag. Volgens het resultaat wordt die namelijk gerekend vanaf 2016 vijf jaar niet gevraagd. Dus het voornemen om deze opslag te vragen gaat niet door. Zou dat wel het geval zijn dan zou de pensioenpremie voor dit doel volgend jaar met 1 % verhoogd worden. Zou de werkgever en de werknemer dus geld gekost hebben en wel 0,7 % voor de werkgever en 0,3 % voor de werknemer. Kortom – om in de beeldspraak te blijven – in de sigarendoos zat geen sigaar. Wel een rekening voor een sigaar.

De verandering van loonindexatie naar prijsindexatie zou wel een sigaar uit eigen doos genoemd kunnen worden.

Wat is het gevolg van de verandering van indexatiemethode?
Dat is erg lastig aan te geven. Niemand kan namelijk de toekomst voorspellen. In de speciale editie van de Trivizier is een overzicht geplaatst dat zichtbaar maakt wat het verschil tussen beide is als naar het verleden gekeken wordt. Conclusie, soms levert de ene methode meer op, soms de andere. Maar ook hier geldt, resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Toch valt er wel iets te zeggen over de toekomst. Het ABP is de komende jaren niet in staat om de bestaande loonambitie in te lossen. Als dat niet lukt dan lukt ook het inlossen van een prijsambitie niet. Op de heel lange termijn treedt naar verwachting wel een verschil tussen beide op. Bij het bepalen van de hoeveelheid geld die het ABP nodig heeft moet bij een loonambitie rekening gehouden worden met een gemiddelde stijging van 2,5 %. Bij een prijsambitie is dat 2 %. Weliswaar geldt ook hier dat niemand weet of dit theoretisch uitgangspunt ook bewaarheid wordt, maar de kans dat prijsambitie op de lange termijn tot een lagere pensioenuitkomst leidt is niet denkbeeldig. Het lange termijn effect zal vooral de jongeren van nu raken.
Getagged onder arbeidsvoorwaarden    CAO    loon    arbeidsvoorwaardenoverleg   

2 reacties

 • Reactielink Muurling zondag, 09 augustus 2015 15:29 Geplaatst door Muurling

  Gerrit Knap,

  Alles wat in dit accoord staat heeft geld gekost, je hebt 4 jaar stil gestaan, de pensioenen nog langer dus die 5.05 % procent die het kwbinet met veel bombarie bekend heeft gemaakt is een schijntje van al het geleden leed.
  De minister staat boven de wet, althans zo handeld ze, en de kamer commissie stand erbij en luisterde erna en hield de mond stijf gesloten.
  Als de drie partijen die nu betrokken zijn met de minister dit op welke manier dan ook goedkeuren dan is de chaos compleet want die drie vertegenwoordigd nog niet eens 35 % van de leden van de FNV en die is er op tegen.
  Ik kraak de bond zekers niet af, maar ze zouden toch eens iets dieper in de gevolgen moeten kijken, daar dit kabinet alleen maar met Brussel en Griekenland bezig is.

  Rapporteren
 • Reactielink Gerrit Krap donderdag, 30 juli 2015 11:45 Geplaatst door Gerrit Krap

  Ik krijg hier als UGM'er toch een zeer onbehaaglijk gevoel over. Wellicht heeft het niet direct met deze discussie te maken maar ik (en velen met mij) ben/zijn zo'n 3,5% netto p/m in loon achteruit gegaan t.g.v. de WUL. Dit was op jaarbasis zo'n dikke € 700 netto in de min. Daar heb ik niets meer van vernomen, men zwijgt op alle fronten. Of het laatste resultaat een goede deal is kan ik niet beoordelen, er zijn maar weinigen die weten en/of kunnen inschatten wat de gevolgen zijn voor onze pensioenen. Door de gebrekkige transparantie en een zeer grote argwaan naar de betrokken ministers en politiek in het algemeen, zal ik een neutrale stem uitbrengen.

  Gerrit Krap

  Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden