• Belastingservice VBM

Nieuwe aanpak Sectoroverleg voor sneller resultaat

donderdag, 15 oktober 2020 15:00
Nieuwe aanpak Sectoroverleg voor sneller resultaat

Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het Sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten. Het Sectoroverleg Defensie wordt zo op een andere manier vormgegeven. Deze werkwijze geldt zowel voor het Sectoroverleg Defensie, als voor het overleg tussen de vakbonden en defensieonderdelen in werkgroepen.

Daarnaast wordt er onderzocht of, en op welke wijze, er weer een vorm van overleg kan komen op decentraal niveau per defensieonderdeel.

Vertrouwen
Door op een andere manier met elkaar te praten, is sneller resultaat voor het personeel te bereiken. Betrokken partijen willen het vertrouwen in elkaar en dat van het personeel terugwinnen aan de overlegtafel. Ook is vastgesteld dat in een aantal zaken niet is gehandeld zoals dat had gemoeten. Er is afgesproken dat sociale partners een grotere onderlinge transparantie gaan betrachten en elkaar niet proberen te verrassen. Posities zullen worden gerespecteerd, open en reëel overleg en het nakomen van gemaakte afspraken staan hierbij centraal.

De aanpak tot nu toe leidt tot vertraging, zo bleek afgelopen periode. Verder verloopt de uitwerking van arbeidsvoorwaardelijke afspraken moeizaam. In een aantal gevallen leidde dat zelfs tot een gang naar de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). 

Gebleken is dat het direct starten met formele onderhandelingen niet succesvol is. Het leidt tot het innemen van formele posities en een verharding bij bepaalde standpunten, zo stelden Defensie en de vakbonden vast. 

Verkennend overleg
Op 14 oktober 2020 heeft er een verkennend overleg plaatsgevonden tussen sociale partners volgens de nieuwe aanpak. Er is gesproken over een aantal actuele onderwerpen, waaronder het bezoldigingssysteem en het personeelssysteem.

In deze dossiers is al een aantal stappen gezet, zoals de invoering van de Tijdelijke toelage loontabel (TTL). Een ander voorbeeld is het toekennen van een vaste aanstelling aan goed functionerende officieren en onderofficieren met een fase 2-aanstelling.

Partijen menen echter dat er nieuwe inzichten zijn ontstaan die vragen om een bredere en fundamentelere aanpak van deze dossiers. Deze inzichten zijn het gevolg van gesprekken van sociale partners met defensiemedewerkers en tussen werkgever en vakbonden, maar ook door wat de omgeving van Defensie vraagt. Defensie moet zich als werkgever doorontwikkelen om personeel te behouden, te werven en om operationeel inzetbaar te zijn én blijven.

De nieuwe werkwijze wordt in de toekomst ook gehanteerd als het gaat om de uitwerking van arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Om te voorkomen dat militairen er vanaf oktober in inkomen op achteruitgaan, wordt de TTL verlengd tot en met 1 april 2021. 


Getagged onder SOD    defensie    overleg   
Meer in deze categorie: « Uw inbreng voor cao 2021
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden