• Belastingservice VBM
  • image

DMO herschrijft reorganisatieplan TURBO

donderdag, 12 juli 2018 11:34
DMO herschrijft reorganisatieplan TURBO

De Defensie Materieel Organisatie DMO gaat het concept-voorlopig reorganisatieplan voor de inrichting van de Tijdelijke Uitvoerende Regie- en Beheer Organisatie (TURBO) na kritische opmerkingen van de bonden herschrijven. Zo is op 6 juli afgesproken in het overleg.

TURBO moet de organisatie voorbereiden op de komst van de nieuwe Informatie Technologie op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst met de markt in werking treedt. 

Bij aanvang van de vergadering heeft de VBM gevraagd waarom is gekozen voor een tijdelijke organisatie. De functies worden uiteindelijk in fase 2 van het reorganisatietraject JIVC&OPS als vaste functies in de organisatie opgenomen. Door het tijdelijke karakter toe te kennen ontstaat onnodig onzekerheid en onrust bij aan te nemen medewerkers. Na een uitgebreide discussie en schorsing heeft DMO aangegeven de organisatie (T)URBO als vast onderdeel in de organisatie op te nemen.
Bij de inhoudelijke behandeling van het plan zijn nog een aantal aanvullende vragen gesteld. Zo heeft de VBM gevraagd hoe de samenwerking met de markt er uit komt te zien en of in dat kader nog afspraken gemaakt moeten worden over een sociaal statuut uitbesteding. Als dit aan de orde is dan dient dit besproken te worden in een andere werkgroep van het georganiseerde overleg (Algemeen Personeelsbeleid) maar die afspraken maken dan wel deel uit van dit reorganisatieplan.

In dat kader heeft de VBM verwezen naar de aanwijzing SG-A938 Defensiebeleid over zelfdoen, uitbesteden en samenwerken (sourcing-beleid). Hierin staat onder meer op welke momenten overleg gevoerd moet worden met de medezeggenschap en de bonden. Terzijde: deze aanwijzing zou niet meer van toepassing zijn en vervangen zijn door een andere aanwijzing (HDBV). De VBM heeft Defensie een hele tijd geleden al aangegeven dat de aanwijzing SG-A938 niet goed aansluit bij de praktijk en dat de aanwijzing aanpassing behoeft. Tot op de dag van vandaag heeft Defensie niet gereageerd. De VBM zal bij Defensie navraag doen.

Ook hebben de bonden aangegeven dat de infrastructuur op de Kromhoutkazerne niet berekend is op de uitbreidingen. De infrastructuur piept en kraakt nu al bij de huidige bezetting en dit aspect moet DMO zeker met de medezeggenschap bespreken. Indien de rechtspositie van personeel als gevolg hiervan in gedrang komt, is ook een rol weggelegd voor de bonden.
DMO heeft aangegeven de opmerkingen en vragen van de bonden mee te nemen en een aangepaste versie van het concept Voorlopig Reorganisatieplan op te stellen. Partijen zijn zich bewust van de urgentie en willen daarmee rekening houden bij de verdere behandeling.

Getagged onder DMO    TURBO    (T)URBO   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden