Print deze pagina

Dienstencentrum Personeelslogistiek breidt uit

woensdag, 05 september 2018 14:49
Dienstencentrum Personeelslogistiek breidt uit

Het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL) gaat uitbreiden van 340,5 naar maximaal 394,5 functies. Het Defensie Ondersteunings Commando (DOSCO) wil, zo blijkt op 22 juni, dit plan snel en zonder hinder voor de medewerkers uitvoeren.

 

Er zijn ook kleine organisatiewijzigingen en in overleg met de Medezeggenschapscommissie (MC) wordt de IST-situatie, in afwijking van hetgeen vermeld staat in het Beleidsvoornemen, vastgesteld per 1 juni 2018 op 340,5 functies.

DOSCO onderkent het risico dat men er uiteindelijk niet in slaagt de – vooral militaire – medewerkers aan zich te binden die het werk moeten doen.

De VBM heeft op 22 juni herinnerd aan de vorige reorganisatie die nu de zogenaamde “Ist” vormt

Onmiddellijk na die reorganisatie, waarbij een aantal functies verviel, zijn weer functies toegevoegd. Dat heeft de oude reorganisatie er niet eenvoudiger op gemaakt. In het voorliggende reorganisatieplan gaat DOSCO de functies alsnog “wit wassen”. Daarom is de Ist situatie niet de juiste, in de ogen van de VBM. Kortom: we houden onze ogen goed open bij de personele vulling van de nieuwe organisatie.

De VBM heeft – wellicht ten overvloede – aangegeven dat een militair, geplaatst op een tijdelijke functie (Datum Tot en Met; DTM-functies) altijd voor het functietoewijzingsproces beschikbaar is.

Daarnaast heeft de VBM gevraagd of de wijziging van het keuringsreglement nu al van invloed is geweest op de afdeling ‘Selectie en Keuring’ gezien de uitbreiding aldaar en het vervallen van twee keuringsassistenten / opticiens. DOSCO stelt in reactie daarop dat het keuringsreglement nog niet van kracht is. Dit speelt dus geen rol in de voorliggende plannen. Wijzigingen sluit DOSCO niet uit maar voorlopig blijft eenieder op deze afdeling op functie. Dit betekent concreet dat zolang het keuringsprotocol nog niet is goedgekeurd, de functies van fysiotherapeuten en 1 senior keuringsassistent voorlopig niet worden opgeheven!
(Foto: KmarMagazine)

Getagged onder DCPL   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord