• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Landmacht

Overleg Reorganisaties CLAS 5 oktober 2012

donderdag, 25 oktober 2012 11:52

Op 5 oktober hebben bonden en CLAS afgesproken dat er ruimte komt voor jongere militairen om hun e-portfolio bij te werken. De VBM heeft daarnaast aangedrongen op een gelijkwaardige positie voor sergeanten-specifiek (OTCRij) bij sollicitaties naar functies op de KMS.

Op 21 september hebben bonden en CLAS gesproken over onder meer de positie van het burgerpersoneel op de KMS. Verder kwamen onder meer de herinrichting ORCRIJ en de oprichting van het LWC en het LTC aan bod.

De bonden hebben op 7 september 2012 de landmacht (CLAS) gewaarschuwd voor oneigenlijk gebruik van middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het Sociaal Beleidskader (SBK 2012). CLAS nam de waarschuwing ter harte.

Landmacht: sporten doe je maar op eigen kosten

Landmacht: sporten doe je maar op eigen kosten

dinsdag, 18 september 2012 12:41

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM heeft grote bezwaren tegen de reorganisatie van de LO/Sportorganisatie van de landmacht. Belangrijkste bezwaar: door het schrappen van 98 functies verdwijnt de mogelijkheid om in de vrije tijd onder deskundige begeleiding op de kazernes te sporten.

Verbijstering over kledingvoorschrift

Verbijstering over kledingvoorschrift

vrijdag, 31 augustus 2012 13:35

Een tiental leden meldt de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM dat er sinds afgelopen woensdag (29 augustus) een nieuw kledingvoorschrift voor militairen van de landmacht is uitgevaardigd (Wijziging VS 2-1593). De VBM wil graag meer reacties.


Door ondervulling en vacatures zijn bij de pelotons en bij de staf 330 Herstelcompagnie capaciteitsproblemen ontstaan. Om dit probleem op te lossen was het volgens de commandant 330 Herstelcompagnie noodzakelijk om personeel op bepaalde locaties weg te halen en tijdelijk tewerk te stellen in andere eenheden. Zo zouden de locaties Veldhoven en Oirschot aangevuld worden met personeel van de matloggroep Weert.

Bij alle behandelde reorganisatieplannen - ook die van het CLAS - heeft de VBM een voorbehoud gemaakt vanwege het hanteren van een Numerus Fixus. In een reorganisatieplan moet de formatie het resultaat zijn van een discussie over taak, werkwijze en middelen. Het hanteren van een Numerus Fixus is in strijd met de aanpak zoals die is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD).

Op 25 mei jl. heeft de VBM weer gesproken met vertegenwoordigers van het CLAS over lopende (NATRES) en aanstaande (Financiën en Control) reorganisaties bij het CLAS. En: volgens de VBM blijft het nodig om alle reorganisaties te evalueren.

De bonden hebben CLAS op 25 mei laten weten dat volgens hen de medezeggenschap grote problemen heeft met dit concept-Voorlopig Reorganisatieplan (cVRP). Vooral de discussie over de functievergelijkingen is nog niet afgerond. Ook de bonden hebben daarover veel vragen.

Op verzoek van de VBM zal CLAS in de CLAS-reorganisatieplannen opnemen dat de verhuizing een gevolg is van de beleidsmaatregelen en dat het SBK 2012 hierop van toepassing is. Verder in dit verslag reorganisatie NATRES-bataljons, reorganisatie pantsergenie en manoeuvre en de rol van de Numerus Fixus bij reorganisaties CLAS.

Pagina 4 van 5

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden