• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie levert 2,2 miljoen per jaar in

dinsdag, 10 juni 2014 16:23
Defensie levert 2,2 miljoen per jaar in

20 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (19 militairen, 1 burger) werk(t)en bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Defensie gaat deze eenheid opheffen. Maar de Koninklijke Marechaussee blijft wel een bijdrage leveren van 2,2 miljoen euro per jaar. Dat geld gaat naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Een en ander blijkt tijdens een overleg op 3 juni.
Defensie blijft dus betalen en moet tegelijkertijd de eigen ex-DT&V medewerkers aan het werk zien te houden?
Sinds 2007 zijn 43 VTE'n (VTE'n = voltijds equivalenten) bij de DT&V toegevoegd aan de Koninklijke Marechaussee. Uiterlijk 1 oktober 2015 vervallen die functies. Volgens de KMar gaat het in feite nog om 20 medewerkers die hun functie verliezen. Alle andere functies zijn vacant.
Een groot aantal van deze 20 medewerkers is vanaf de functie bij DT&V al elders binnen de KMar aan het werk. Op tijdelijke basis, zodat zij zich goed kunnen kwalificeren voor een nieuwe functie.

Voor degenen die nu bij de DT&V werken is het overigens mogelijk om daar te blijven. Maar dat kan alleen door ontslag te nemen bij Defensie en te solliciteren op een functie bij DT&V. Dat betekent: overstappen van Defensie naar de rijksdienst.
De VBM vindt het vreemd dat Defensie een substantiële financiële bijdrage blijft leveren. Terwijl je toch ook de mogelijkheid zou moeten bekijken of het personeel - op vrijwillige basis en naar eigen keuze – kan instromen bij de DT&V.
De VBM waardeert de inspanningen van de KMar om het personeel zo goed mogelijk voor te bereiden op het vinden van een baan binnen dit krijgsmachtdeel. Maar het risico dat medewerkers overtollig raken, blijft bestaan. Daarom zou een vrijwillige overgang van de DT&V-medewerkers met een SBK of Sociaal Statuut als vangnet tot de mogelijkheden moeten behoren.

De overige bonden onderschrijven het standpunt van de VBM.
Een en ander roept bij de bonden de vraag op of dit een vorm van sourcing zou kunnen zijn.
De KMar ontkent ten stelligste dat het hier om sourcing gaat. De DT&V is gevormd vanuit diverse organisaties, zoals de politie en de KMar. De KMar levert daarvoor personeel dat de KMar-taak binnen de DT&V uitvoert. Nu draagt de KMar het formatiebudget over en voert de DT&V de taak uit.

Bonden en Defensie blijven het met elkaar oneens op 3 juni.
Ze gaan het reorganisatieplan nog een keer in het overleg (werkgroep Reorganisaties) bespreken. De bonden zullen dan met name kijken naar de manier waarop de KMar het personeel wil gaan begeleiden en welke mogelijkheden zij krijgen.

Getagged onder DT&V    reorganisatie   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden