• Belastingservice VBM

Marine

Bemanning Karel Doorman: 120 personen

Bemanning Karel Doorman: 120 personen

woensdag, 13 november 2013 14:13

De bonden en het CZSK (de marine) hebben op 31 oktober gesproken over de Aanvulling op de nota 'In het belang van Nederland'. De aanvulling heeft onder andere gevolgen voor het Joint Support Ship (JSS) Karel Doorman en voor Zr.Ms. Amsterdam.

Nieuwe ondernemingssoftware SAP leidt tot problemen

Naar aanleiding van serieuze signalen vanuit de achterban heeft de VBM op 23 mei aandacht gevraagd voor problemen die gaan ontstaan als gevolg van de uitrol van ondernemingssoftware van SAP.

Rechtspositie detachement Sint Maarten?

Rechtspositie detachement Sint Maarten?

dinsdag, 11 juni 2013 02:00

CZSK gaat in oktober een detachement van 6 militairen plaatsen op Sint Maarten. Dat detachement start met de praktische voorbereidingen. CZSK voegt aan het vaste detachement een roulerend detachement toe van 20 militairen. Dat zal naar verwachting in 2014 gaan gebeuren. De VBM zal nog komen te spreken over de rechtspositie van het vaste en van het roulerende detachement.

Integratie TD en WD in één werkorganisatie?

Op 23 mei heeft kolonel Hartman uitleg gegeven over het plan om de Technische Dienst (TD) en Wapen technische Dienst (WD) te integreren. Hartman is 'programmamanager' van het verandertraject.

Op 16 mei praten bonden en Defensie over geschiktheid voor functies in een naasthogere rang. Deze discussie is ontstaan door een CZSK-protocol. Volgens Defensie gaat het om een nadere invulling van beleid uit artikel 27 AMAR e.v. (de loopbaanpatronen) door de operationele commando's.

(WGREO 11 april 2013)
De bonden hebben op 11 april gevraagd om behandeling van het reorganisatieplan Internationale Ondersteuning CZMCARIB. Defensie wil de internationale ondersteuning van CZMCARIB onderbrengen bij het DienstenCentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) van CDC. Deze relatief kleine reorganisatie kan het voorzieningenniveau aantasten omdat Defensie steeds meer bezuinigt op de formatie van servicevoorzieningen, die in het verleden door de bonden bedongen zijn.

Toch VVHO-regeling voor mariniers VPD’s

Toch VVHO-regeling voor mariniers VPD’s

woensdag, 05 december 2012 09:56

2012 heeft voor de mariniers die ingezet worden in een zogeheten vessel protection detachment (VPD) op één punt meer duidelijkheid gebracht. In januari had de VBM gevraagd om de inzet van de VPD’s te belonen en waarderen volgens de regels van de VVHO.

CZSK gaat reorganiseren en heeft daarvoor een ’totaalplan’ gemaakt. Dit najaar (2012) vallen de definitieve besluiten en tussen 1 januari 2013 en 31 maart 2013 is de uitvoering. Op 11 oktober hebben bonden en CZSK uitvoerig gesproken over alle aspecten van het plan.

Bij de marine maakt men zich op voor het grote omklapmoment. CZSK heeft besloten om alle reorganisaties in één plan op te nemen en die ook tegelijkertijd uit te voeren. Eind september moet het voorlopige plan klaar zijn voor bespreking.

Overleg Reorganisatieplan CZSK

woensdag, 25 juli 2012 11:29

Tijdens het Informeel Overleg Reorganisaties CZSK is gesproken over het Reorganisatieplan CZSK. Weliswaar is het reorganisatieplan nog niet definitief, maar er is al wel gesproken over de algemene personele aspecten die uit het plan voortvloeien.

Pagina 5 van 6

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden