• Belastingservice VBM
  • image

DSI-Defensie moet snel uitbreiden!

woensdag, 08 juni 2016 12:22
DSI-Defensie moet snel uitbreiden!

De VBM heeft op 27 mei aan het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) gevraagd om het Defensiedeel van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op korte termijn te reorganiseren. CZSK heeft in een reactie toegezegd om snel met een beleidsvoornemen te komen. Uitbreiding van het Defensiedeel DSI is noodzakelijk.

De VBM wil binnenkort ook andere onderwerpen met het CZSK bespreken, zoals de toepassing van de beleidsfactor op bepaalde functies en op de toelagensystematiek.
Sinds het kabinet op 3 juni 2005 besloot om met name de dreigingen van terrorisme doelmatiger en beter aan te pakken en het stelsel van speciale eenheden te herzien, bestaat de overkoepelende Dienst Speciale Interventies (DSI) bij het Korps Landelijke Politiediensten.
Voor de op te richten administratieve organisatie ‘Defensiedeel DSI’ geldt dat zeemacht, landmacht en marechaussee personeel leveren aan de (politie) eenheid DSI. In 2005 ging het om 59,6 VTE’n (voltijds-equivalente functies).
De DSI (politie) is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Unit Interventie, de Unit Expertisen & Operationele ondersteuning en de Unit Interventie Mariniers (UIM). CZSK is vanaf 1 juli 2006 volledig verantwoordelijk voor het beheer van de Unit Interventie Mariniers.
Als gevolg van de toenemende dreiging heeft het kabinet in 2015 nieuwe maatregelen genomen om aanslagen te voorkomen. Zo is voor de versterking van de veiligheidsketen structureel extra budget aan Defensie toegekend. Hiermee kan Defensie, bij voortzetting van het huidige dreigingsbeeld, ook de komende jaren doen wat nodig is om de (jihadistische) dreiging tegen te gaan.
De Commandant der Strijdkrachten (CDS) heeft in de nota ‘Maatregelen Versterken Veiligheidsketen’ een opdracht opgenomen om het defensiedeel DSI uit te breiden. Het gaat om functies bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) KMar, bij de Unit Interventie Mariniers (UIM) en bij het Defensiedeel DSI. Die laatstgenoemde functies worden toegevoegd aan de formatie van het CZSK.
De VBM is op 26 april op werkbezoek geweest bij de DSI. De huidige omvang van de DSI sluit niet aan bij de behoefte. Het personeel bij het Defensiedeel DSI heeft de bonden gevraagd de uitbreiding zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.
Daar komt overigens nog bij dat door een andere inzet van de DSI op korte termijn een verdere uitbreiding aan capaciteit benodigd is. De politieke besluitvorming hieromtrent dient nog plaats te vinden.
Op 28 mei heeft de VBM aan CZSK in gevraagd om zo snel als mogelijk een reorganisatietraject te starten. Ook hebben we geadviseerd om een Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschaps Commissie (TRMC) op te richten.
Volgens de VBM moeten vertegenwoordigers van de DSI (politie) ook mee kunnen praten over de capaciteitsuitbreiding. Hoe dat moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. In het verleden zijn afspraken gemaakt over deelname van defensiepersoneel in de medezeggenschap DSI maar door reorganisaties bij de politie is rechtstreekse medezeggenschap met het hoofd van de DSI in de nabije toekomst niet meer mogelijk. De VBM wil in het overleg met Defensie hierop terugkomen.
Het CZSK pakt de oproep van de VBM op en wil spoedig een beleidsvoornemen uitgeven. CZSK zal de andere betrokken defensieonderdelen benaderen met het verzoek een en ander gezamenlijk op te pakken.
De VBM wil bij de bespreking van het reorganisatieplan terugkomen op de nota ‘Toepassen beleidsfactor defensiepersoneel DSI’. Door deze nota zijn de functies ‘medewerker interventie’, ‘senior medewerker interventie’ met toepassing van de beleidsfactor naar beneden aangepast.
Ook wil VBM de gehele toelagesystematiek bespreken. Tijdens het werkbezoek aan DSI op 26 april werd duidelijk dat de speciale eenheden binnen de krijgsmacht een andere toelagesystematiek kennen. Bij een gezamenlijke inzet levert dit uitvoeringsproblemen op. CZSK heeft in een reactie verwezen naar een studie, onder leiding van generaal Hans Wehren, over de toekomst van de Special Forces. Na afronding van deze studie kan de toelagensystematiek van speciale eenheden een onderdeel zijn van de discussie. Die zullen bonden en Defensie dan mogelijk op een ander niveau voeren dan met CZSK.

Getagged onder DSI    UIM    reorganisaties   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden