• Download de VBM-app

Oprichting programmabureau DOKM

maandag, 16 april 2018 14:56
Oprichting programmabureau DOKM

Het programmabureau DOKM is een nieuwe afdeling, opgehangen onder de P-CZSK. Het bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voor CZSK relevante maatregelen uit het regeerakkoord, zodat CZSK vanaf 2030 kan beschikken over moderne en op hun taak berekende eenheden met meer slagkracht voor vloot en mariniers.

Om als organisatie snel en adequaat te kunnen inspelen op de verwachte uitbreiding, zijn – vooruitlopend op de processen – tijdelijke functies aangemaakt en gevuld. In 2018 is er nog behoefte aan meer DOKM-functies. CZSK heeft voor DOKM-trajecten, in overleg met de bonden, gebruik gemaakt van het URD. De plannen zijn in compacte vorm aangeboden en deze zijn met de bonden besproken. De bonden hebben inhoudelijk opmerkingen gemaakt, ook over de personeelsparagraaf. Hierin was niet opgenomen dat het SBK 2012 van toepassing is. Ook is aangegeven dat de burgermedewerker(s), geplaatst op tijdelijke DOKM-functies gedurende de plaatsingsperiode de status krijgen van zachte herplaatsingskandidaat. CZSK heeft in de functievergelijkingstabel inzichtelijk gemaakt welke DOKM-functies al gevuld zijn en welke nog gevuld moeten worden. De bonden hebben aangegeven dat bij het oplopen van het Personeel Implementatie Plan het reguliere BCO-traject gevolgd moet worden (BCO = begeleidingscommissie).

De bonden voorzien overigens dat (gezien het specifieke karakter van de DOKM-functies) tijdens de BCO-trajecten wellicht maatwerkafspraken gemaakt moeten worden.

Het plan wordt, met inachtneming van gemaakte opmerkingen, ‘ter informatie’ naar de werkgroep Reorganisaties gestuurd. De VBM hecht eraan hier op te merken dat de bonden vanuit de organisatie wel eens het verwijt krijgen niet mee te willen werken aan reorganisatieprocessen. Uit dit voorbeeld blijkt dus dat er wel degelijk met de bonden is te spreken over hoe vorm te geven aan processen. CZSK kan nu verder met de vormgeving van de nieuwe organisatie.

Getagged onder programmabureau DOKM    DOKM   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden