• Belastingservice VBM

Werkbezoek bonden aan DMI

dinsdag, 04 september 2018 09:37
Werkbezoek bonden aan DMI

De VBM, maar ook de andere bonden, hebben de afgelopen jaren signalen ontvangen van het personeel van de Directie Materiële Instandhouding (DMI), waaruit blijkt dat er onvrede is over een aantal zaken. De werkdruk zou erg hoog zijn, evenals het ziekteverzuim. Op woensdag 29 augustus hebben de bonden een werkbezoek afgelegd bij de DMI, vroeger aangeduid als Marinebedrijf.

Vooral voor de groep Maritieme Instandhouding onderzeeboten (MI-OZB) is de fysieke belasting erg hoog. De financiële waardering voor het werk sluit hier niet bij aan. In de werkgroep IO REO CZSK (de werkgroep die spreekt over reorganisaties) is meerdere malen over deze onderwerpen gesproken.

Tijdens het werkbezoek op 29 augustus heeft kolonel Flos eerst een korte presentatie gegeven over de samenstelling van DMI. De kolonel heeft aangegeven dat er weinig tot geen uitstroom is bij het bedrijf, en dat medewerkers er graag willen werken.

Verdringing
De bonden hebben daarna met aanwezige medewerkers en leidinggevenden, waaronder de Directeur Personeel en Bedrijfsvoering (DPBV), Commandeur Luycks, uitvoerig van gedachten gewisseld over kansen en bedreigingen van DMI. Ook is uitvoerig gesproken over het vullen van vacatures met oud militairen die met leeftijdsontslag zijn gegaan. Deze oud militairen komen dan terug als burgermedewerker voor maximaal 19 uur per week en vullen een vacante functie binnen DMI. Diverse medewerkers zien dit als verdringing en geven aan dat ze hierdoor niet in aanmerking komen voor bepaalde functies, terwijl ze daar wel de competenties voor hebben. CZSK heeft aangegeven dat ze die signalen herkennen maar dat het in de praktijk wel meevalt. Er zijn meer dan voldoende vacatures, maar voor bepaalde vacatures is het zaak om kennis en kunde voor het bedrijf te behouden. De vergrijzing van het personeelsbestand veroorzaakt veel kopzorgen. ‘Hoe maken wij DMI toekomstbestendig?’ is een speerpunt bij de directie. Samenwerken met de markt is een serieuze optie, maar het is ook belangrijk dat kennis binnen de DMI behouden blijft.

Vervolgens heeft KLTZ Boomstra, hoofd groep MI-OZD, in een korte presentatie uitgelegd hoe de werkzaamheden aan onderzeeboten uitgevoerd worden. Hij maakte duidelijk onder welke (soms erbarmelijke) omstandigheden medewerkers onderhoud moeten uitvoeren.

In 2010 is ook al een onderzoek hiernaar uitgevoerd (door Jack Jasper). Hieruit bleek inderdaad dat de fysieke arbeidsomstandigheden aan boord van een onderzeeboot zwaar zijn. Mede door de zware omstandigheden zijn veel medewerkers vertrokken of afgekeurd. Voor dit zware werk kregen de medewerkers een kleine extra financiële vergoeding, maar per 1 januari 2010 is deze toelage beperkt tot maximaal 360 uur per jaar. Indien personeel meer uren maakt worden deze niet via de toelage-systematiek vergoed. Hierdoor wordt het werken binnen de groep niet aantrekkelijker. In 2012 is één en ander nogmaals in een onderzoek bevestigd. De VBM heeft dit onderwerp toen op de overlegagenda gezet. In het overleg met DMO en later CZSK is hier inhoudelijk over gesproken. Het is spijtig te moeten constateren dat wij nu, anno 2018 nog niet verder zijn. Mede naar aanleiding van rapporten zijn er arbo-technisch wel wat aanpassingen doorgevoerd, maar in de praktijk blijft overeind dat medewerkers onder soms erbarmelijke omstandigheden werk moeten uitvoeren. De vergoeding voor dit zware werk wordt volgens de KTZ Boomstra met € 1 netto met een maximum van € 360 per jaar vergoed. Aanpassing van de regeling is dus gewenst.

BBA toelage
Na de presentaties zijn de bonden onder begeleiding aan boord geweest van Zr. Ms. Dolfijn. Deze onderzeeboot ligt op dit moment in onderhoud op de werf. Eenmaal aan boord werd door het onderhoudspersoneel duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden men moet werken. In ruimtes waar men nauwelijks kan bewegen moeten werkzaamheden worden uitgevoerd. Als de medewerkers volgens de wet en regelgeving het werk uit zouden voeren, dan zou er geen onderhoud mogelijk zijn aan de onderzeeboten. Het doorsnijden van een onderzeeboot om ergens bij te kunnen is natuurlijk geen optie. Voor de VBM is duidelijk dat de omstandigheden waaronder gewerkt wordt niet gewijzigd kunnen worden. Maar de vergoeding die deze specialisten hiervoor betaald krijgen staat niet in verhouding. Ook de collegae-bonden zijn hiervan overtuigd. Na afloop van het bezoek aan de onderzeeboot heeft nog een gesprek plaatsgevonden met leden van de GMC DMI (Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie). In dit gesprek is nog eens kort ingegaan op zaken die spelen. Na afloop van het werkbezoek heeft een vergadering IO REO CZSK (overleg over reorganisaties) plaatsgevonden. Het onderwerp BBA toelage (toelage bezwarende omstandigheden) is hierbij aan de orde geweest.

Op verzoek van de VBM is afgesproken om de ‘regeling BBA toelage’ op korte termijn te bespreken en te bezien hoe men de medewerkers op dit punt tegemoet kan komen. Ook zal de bijeenkomst worden gebruikt om andere punten die tijdens het werkbezoek naar voren kwamen verder uit te diepen.

RMB OPZ 10
Een ander onderwerp dat tijdens en na het werkbezoek is besproken, is het afschaffen van de RMB OPZ 10. Dit was een regeling voor alle burger- en militaire medewerkers van het Marinebedrijf die een dienstreis binnen of buiten Nederland maakten. De regeling is na de overdracht van het Marinebedrijf van DMO naar CZSK afgeschaft. CZSK heeft aangegeven dat er een defensiebrede regeling is die hierin voorziet en daarom zou de RMB OPZ 10 niet meer nodig zijn.

De VBM dankt CZSK en alle medewerkers die ons van informatie hebben voorzien, voor het mogelijk maken van dit werkbezoek.

Getagged onder DMI    MIOZB    BBA    bezwarende omstandigheden   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden