• Belastingservice VBM

Nieuwe transitiecodes bij reorganisatie MICAR

maandag, 01 april 2019 14:12
Nieuwe transitiecodes bij reorganisatie MICAR

De VBM heeft in november 2018 vraagtekens gezet bij de toepassing van specifieke transitiecodes bij een aantal functies bij de reorganisatie van de afdeling Materiele Instandhouding CZMCARIB (MICAR). In de optiek van de VBM is er bij de vergelijking ‘IST’ en ‘SOL’ bij bepaalde functies onvoldoende rekening gehouden met de feitelijke werkzaamheden die medewerkers nu al uitvoeren.

De VBM heeft het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) opgeroepen dit nog eens nader te bezien. Op 22 maart heeft CZSK laten weten dat vier medewerkers de werkzaamheden uitvoeren conform de nieuwe functiebeschrijving. Voor deze vier functies is de IST (huidige functietabel) aangepast en is de transitiecode 4 (opheffen functie) gewijzigd in code 1 (man/vrouw volgt functie). Vier andere medewerkers voeren gedeeltelijk de werkzaamheden van de oude functiebeschrijving uit en ook gedeeltelijk de werkzaamheden van de nieuwe functiebeschrijving.
Volgens de onderzoeker, het Dienstencentrum Organisatie & Formatie (DCO&F) is er bij deze functies geen sprake van het volledig uitvoeren van de werkzaamheden conform de nieuwe functiebeschrijving. Toch is op basis van de aangeleverde informatie ook voor deze functies een transitiecode 1 geadviseerd (ook deze functies hadden in het vorige plan een transitiecode 4). Maar voor deze functies geldt dat de rang in de IST niet gelijk is aan de rang in de SOLL (toekomstige functietabel). Dat komt omdat de functionarissen nog niet alle werkzaamheden uitvoeren op het niveau dat een hogere rang rechtvaardigt.

Het wijzigen van de transitiecodes mag volgens de bonden voor de betreffende medewerkers rechtspositioneel geen nadelige gevolgen hebben. Zij moeten de plaatsingstermijn gewoon kunnen afmaken. CZSK heeft toegezegd de plaatsingstermijnen te respecteren en zoekt naar een maatwerk oplossing voor de medewerkers. CZSK kan nu verder aan de slag met de reorganisatie van MICAR.
Indien de betreffende medewerkers van mening zijn dat men wel werkzaamheden uitvoert die een hogere rang rechtvaardigen, dan bestaat de mogelijkheid om een heroverweging in te dienen. De bonden zullen dan in de begeleidingscommissie (BCO) een en ander bespreken en indien nodig maatwerk verrichten. CZSK zal de betreffende medewerkers hierover in de plaatsingsbrief informeren.

Getagged onder Caribisch gebied    SintMaarten    MICAR   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden