• Afdelingsvergaderingen

Postactief

‘Nadienen’ als reservist? UGM kwijt

‘Nadienen’ als reservist? UGM kwijt

maandag, 29 februari 2016 14:23

Wie als militair na het leeftijdsontslag dienst neemt als reservist, raakt het recht op UGM kwijt. Dat betekent dat er geen recht meer is op de uitkering. Ook niet wanneer men ontslag neemt (of krijgt) als reservist.

Terugkijken webinar ABP voor burgermedewerkers

Terugkijken webinar ABP voor burgermedewerkers

woensdag, 24 februari 2016 17:08

Burgermedewerkers van Defensie die meer willen weten over de mogelijkheden in ‘MijnABP’ kunnen het webinar van 3 maart terugkijken. Het ABP heeft de webomgeving ‘MijnABP’ in september 2015 vernieuwd. In MijnABP kunnen deelnemers zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd en hoeveel ze straks gaan ontvangen. Daarnaast kunnen ze eenvoudig uitrekenen wat bepaalde pensioenkeuzes, zoals eerder stoppen of langer doorwerken, betekenen voor het pensioen.

Van Vliet namens Ambtenarencentrum in bestuur ABP

André van Vliet treedt per direct toe tot het bestuur van het ABP. Van Vliet is voorgedragen door het Ambtenarencentrum, de koepelorganisatie van vakbonden waar onder andere de VBM bij is aangesloten.

CRvB gaat uitspraak doen over AOW-gat wachtgelders

Op 11 februari staat een groot aantal gedupeerde wachtgelders voor de Centrale Raad van Beroep, het hoogste beroepsorgaan in bestuursrechtszaken in Nederland. Want: Defensie wil hun wachtgelduitkering stopzetten op het moment dat zij 65 jaar worden.

Afspraken diensteindestelsel staan niet ter discussie

De afspraken over het toekomstige diensteindestelsel staan niet ter discussie. Dat geldt voor de bonden, maar ook voor de minister van Defensie. Een uitvoerende dienst van het ministerie mag daarom die afspraken niet in twijfel trekken.

Dekkingsgraad ABP daalt dramatisch

Dekkingsgraad ABP daalt dramatisch

vrijdag, 29 januari 2016 12:08

De dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP is eind 2015 gedaald naar 97,2 procent. Dat betekent dat het vermogen van het fonds niet groot genoeg is om overeen periode van 40 jaar na nu aan alle verplichtingen (de uit te keren pensioenen) te voldoen.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

dinsdag, 19 januari 2016 09:25

De VBM is partner binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties overal in Nederland de meest geëigende zorg bieden bij uitzend-gerelateerde psychosociale problemen. Dat is het doel van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Pensioenpremie ABP daalt

Pensioenpremie ABP daalt

woensdag, 23 december 2015 12:34

Het ABP heeft recentelijk de pensioenpremies voor 2016 vastgesteld. De premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt voor zowel de burgermedewerkers als de militairen. De franchises, de bedragen waarover geen pensioen wordt opgebouwd en geen premie wordt geheven, stijgen echter.

Voortgang UGM-procedures

Voortgang UGM-procedures

woensdag, 16 december 2015 11:43

Afgelopen vrijdag, 11 december 2015, is er definitief duidelijkheid gekomen met betrekking tot de vraag hoe de individuele UGM-procedures zullen worden voortgezet. Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het voorstel van de VBM om, in de gevallen dat de cliënten dat willen, de verzoeken of bezwaren te laten aanhouden.

Is AOW bij 65 toch mogelijk?

Is AOW bij 65 toch mogelijk?

vrijdag, 11 december 2015 14:24

Een vrouw uit Joure krijgt, als het aan de rechtbank Noord-Nederland ligt, over een paar jaar AOW vanaf haar 65-ste. De vrouw had bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) bezwaar gemaakt tegen haar pensioenoverzicht, waarop haar AOW-leeftijd staat aangegeven. Omdat de uitslag op het bezwaar negatief was, heeft zij haar AOW-gat van 24 maanden aangevochten bij de rechter. En ze kreeg gelijk. Wat betekent deze uitspraak voor anderen met een AOW-gat?

Pagina 9 van 23

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden