• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Postactief

Pensioenpremie ABP daalt

Pensioenpremie ABP daalt

woensdag, 23 december 2015 12:34

Het ABP heeft recentelijk de pensioenpremies voor 2016 vastgesteld. De premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt voor zowel de burgermedewerkers als de militairen. De franchises, de bedragen waarover geen pensioen wordt opgebouwd en geen premie wordt geheven, stijgen echter.

Voortgang UGM-procedures

Voortgang UGM-procedures

woensdag, 16 december 2015 11:43

Afgelopen vrijdag, 11 december 2015, is er definitief duidelijkheid gekomen met betrekking tot de vraag hoe de individuele UGM-procedures zullen worden voortgezet. Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het voorstel van de VBM om, in de gevallen dat de cliënten dat willen, de verzoeken of bezwaren te laten aanhouden.

Is AOW bij 65 toch mogelijk?

Is AOW bij 65 toch mogelijk?

vrijdag, 11 december 2015 14:24

Een vrouw uit Joure krijgt, als het aan de rechtbank Noord-Nederland ligt, over een paar jaar AOW vanaf haar 65-ste. De vrouw had bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) bezwaar gemaakt tegen haar pensioenoverzicht, waarop haar AOW-leeftijd staat aangegeven. Omdat de uitslag op het bezwaar negatief was, heeft zij haar AOW-gat van 24 maanden aangevochten bij de rechter. En ze kreeg gelijk. Wat betekent deze uitspraak voor anderen met een AOW-gat?

Pensioenschade ex-beheerders rond

Pensioenschade ex-beheerders rond

maandag, 23 november 2015 09:55

Het heeft allemaal langer geduurd dan verwacht, maar uiteindelijk is er witte rook. Een twintigtal gewezen beheerders van de KL is als het goed is inmiddels per brief op de hoogte gebracht, of zij pensioenschade hebben geleden en zo ja, hoe Defensie die schade vergoedt.

Overbruggen, verslepen, actie ondernemen of niets doen?

Op 1 oktober is de voorlopige voorziening om het AOW-gat te dichten in werking getreden. Wachtgelders en UGM-ers komen sindsdien in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van het AOW-bedrag, zodra zij 65 jaar worden. Ook de groep ex-medewerkers die in 2013, 2014 of in 2015 65 jaar zijn geworden en geconfronteerd zijn met een AOW-gat van 1 of 2 maanden hebben inmiddels een nabetaling ter hoogte van 1 of 2 maanden AOW ontvangen.

Webinars ABP

Webinars ABP

maandag, 02 november 2015 13:57

Regelmatig organiseert het ABP webinars over pensioen-onderwerpen. Zo zijn er webinars geweest over het nabestaanden-pensioen en het ABP-keuzepensioen. Ook is in de vorm van een webinar stilgestaan bij de vraag: Heb jij je pensioen voor elkaar?

MijnABP: verre van optimaal

MijnABP: verre van optimaal

donderdag, 29 oktober 2015 14:01

De afgelopen tijd zijn er bij de VBM diverse klachten, vragen en opmerkingen binnengekomen over MijnABP. De algemene lijn was: ik kan niet meer, zoals vroeger, bij mijn pensioengegevens komen. Wat is er aan de hand?

Vervolgstappen regeling AOW-gat

Vervolgstappen regeling AOW-gat

woensdag, 30 september 2015 16:33

(update 12 oktober) De juristen van de VBM, in het bijzonder Hanneke Nummerdor-Buijs die de zaken van de oud-militairen met een UGM-uitkering behartigt, hebben kennis genomen van de Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd.

Stopt je baan bij Defensie ….

Stopt je baan bij Defensie ….

maandag, 28 september 2015 16:40

Heb je een baan gevonden buiten Defensie? Of ben je aan het solliciteren? Waarschijnlijk ga je onderhandelen over je salaris. Maar moet je daarnaast ook nadenken over je pensioen?

Net begonnen bij Defensie?

Net begonnen bij Defensie?

vrijdag, 23 oktober 2015 14:10

Ben je net begonnen bij Defensie? Dan is het één groot avontuur natuurlijk. Maar toch willen wij je ook aanraden, om eens stil te staan bij je pensioen. Je ziet er meer over in deze video. 

Pagina 10 van 23

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden