Rapporteer reactie

Wordt hier bedoeld duidelijkheid voor wachtgelders voor zover het burgermedewerkers betreft, of burgers en militairen?

ANTWOORD VBM: De CRvB heeft alleen geoordeeld over burgermedewerkers met wachtgeld (op grond van de daaraan ten grondslag liggende regelgeving). Deze uitspraak is dus niet van toepassing op militairen met wachtgeld. Een dergelijke zaak is wel op 25 augustus jl. behandeld door de rechtbank Den Haag. We zijn nog in afwachting van die uitspraak.