• Belastingservice VBM

Overeenstemming over voorlopige reparatie AOW-gat

vrijdag, 10 juli 2015 16:00
Overeenstemming over voorlopige reparatie AOW-gat

Defensie en alle bonden hebben gisteravond (9 juli 2015) overeenstemming bereikt over een voorlopige oplossing van het AOW-gat. Hiermee wordt de belofte die wij de doelgroep gedaan hebben in het Deelakkoord nagekomen. Wij hebben een afspraak over de oplossing van het AOW-gat voordat de groep gewezen medewerkers met een gat groter dan 3 maanden zich aandient.

Voor wie gaat de reparatie gelden?

De voorziening die overeengekomen is, betreft de (voormalige) defensiemedewerkers die zijn of worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW gedurende een bepaalde periode, namelijk vanaf het moment dat zij 65 worden tot het moment waarop zij wel AOW gaan ontvangen.

Tot deze doelgroep behoren gewezen burger- en militaire ambtenaren die Defensie hebben verlaten in het genot van een ten laste van Defensie komende uitkering in verband met leeftijdsontslag, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid, die op 65 jarige leeftijd eindigt. Dit zijn voornamelijk wachtgelders en UGM-ers. Tot de doelgroep behoren ook, zoals al in het akkoord is aangegeven, de thans nog dienende militairen die onder het overgangsbeleid vallen, maar niet de militairen die onder het nieuwe diensteinde stelsel komen te vallen.

Hoe ziet de gemaakte afspraak eruit?

Zonder wijziging van de AOW zou de doelgroep op 65-jarige leeftijd in aanmerking zijn gekomen voor een AOW-uitkering van de SVB. De getroffen voorziening zorgt ervoor dat het individuele gemis, dat ontstaan is of ontstaat omdat de AOW-leeftijd is verhoogd, toch uitgekeerd wordt, namelijk door defensie.

De doelgroep gaat een tegemoetkoming ontvangen ter grootte van de door hen gemiste bruto AOW-uitkering inclusief het vakantiegeld. Daarenboven ontvangen zij de inkomensondersteuning van (thans) afgerond 25 euro per maand. Met effecten van een onvolledige AOW-opbouw wordt geen rekening gehouden. De hoogte van de AOW-bedragen kunt u vinden op www.svb.nl (klik op 'aow pensioen' en dan op 'aow bedragen'). Let op! Dit zijn bruto-bedragen. De 'gewone' belastingtarieven gelden, ook moet u rekening houden met de inkomensafhankelijke inhouding ZVW.
De tegemoetkoming start op het moment dat betrokkene 65 wordt en eindigt op het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Met andere woorden de eerste drie maanden, waarover in het akkoord nog geen bindende afspraken waren gemaakt, worden afgedekt. De tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald.

Voor de belanghebbenden die in 2013, 2014 of 2015 (tot 1 oktober) geconfronteerd zijn met een AOW-gat van 1, 2 of 3 maanden, is een eenmalige compensatie overeengekomen ter hoogte van hun gemis.

Het inregelen van de gemaakte afspraken wordt ter hand genomen met de bedoeling om zowel de groep ex-medewerkers met een gat van meer dan 3 maanden als de groep ex-medewerkers met een gat van minder dan 4 maanden in oktober het hun toekomende geld te geven.

Hoe verder?

Het inlossen van de toezegging – en dat zo snel mogelijk – was voor alle partijen een groot goed. Dat wordt vormgegeven in een voorlopige regeling, zodat er uitbetaald kan gaan worden. Niet uit te sluiten valt echter dat er ontwikkelingen zijn die ons in een nieuwe werkelijkheid plaatsen. Daarop wachten vonden wij echter niet acceptabel.

De komende tijd zal de regeling ontworpen worden, die uiteindelijk de basis vormt voor de uitbetaling. Parallel daaraan zal de technische implementatie voorbereid gaan worden. Wij voorzien daarbij geen onaangename verrassing.

Getagged onder AOW    AOWgat   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden