• Belastingservice VBM

AOW-gat militairen: uitspraak over zes weken

donderdag, 25 augustus 2016 17:16
AOW-gat militairen: uitspraak over zes weken

De Rechtbank Den Haag gaat over 6 weken uitspraak doen over het AOW-gat van (oud) militairen. Op 25 augustus behandelde de meervoudige kamer van de bestuursrechter een aantal UGM-zaken die representatief zijn voor een groep van honderden oud-militairen, van wie velen worden bijgestaan door de VBM.


Ook de AFMP/MARVER en de officierenbonden stonden hun leden met een AOW-gat juridisch bij in deze zaak.
Tijdens de zitting – die werd bijgewoond door circa 90 toeschouwers in de zaal – hebben alle partijen uitgebreid hun standpunt naar voren gebracht.
Namens de VBM voerde mr. Hanneke Nummerdor-Buijs het woord.

Wat voor standpunt heeft de VBM tijdens de rechtszitting ingenomen?
“Het standpunt van de VBM is dat door het beëindigen van de UGM-uitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd. Onderscheid naar leeftijd mag in bepaalde omstandigheden: het onderscheid moet gerechtvaardigd kunnen worden door een legitiem doel en het middel moet passend en noodzakelijk zijn. In dit geval is het middel, de voorlopige voorziening, niet passend omdat er een terugval in inkomsten is van minimaal 300 euro netto per maand. Wij stellen dat daardoor sprake is van discriminatie.”

Hoe beoordeelt Defensie de inkomensterugval van circa 300 euro?
“Daarvan werd tijdens de rechtszitting gezegd dat het weliswaar om forse bedragen gaat, maar dat je moet kijken naar wat er overblijft. Dat is volgens Defensie voldoende om van rond te komen.”

Terwijl er mensen onder bijstandsniveau komen
“Precies.”

De VBM heeft in juli bij de Centrale Raad van Beroep gelijk gekregen in de zaak over het AOW-gat bij burgermedewerkers met wachtgeld. Waarin is deze zaak anders?
“Het belangrijkste verschil is dat burgermedewerkers pas op hun 67e verplicht ouderdomspensioen moeten laten ingaan. Zij zitten dus met een AOW-gat en een pensioengat. Militairen krijgen standaard vanaf hun 65e pensioen. Dat is wel een belangrijk verschil.”

Is er een verschil tussen oud-militairen met UGM of met een militaire wachtgeldregeling?
“In de gevolgen die ze ervaren niet, maar juridisch zitten er wel wat verschillen in voor wat betreft de vraag of er of leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. UGM eindigt standaard bij 65, terwijl de duur van de wachtgelduitkering ook afhankelijk is van de diensttijd.”

Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan over 6 weken, kunnen Defensie en/of de bonden dan in hoger beroep?
“Ja, dan komt de zaak voor de Centrale Raad van Beroep. Overigens kan de Rechtbank de termijn om uitspraak te doen met maximaal 6 weken verlengen.”

Heeft u een advies aan militairen met een AOW-gat?
“Op moment dat u het toekenningsbesluit krijgt, binnen 6 weken bezwaar laten maken door ons. Degenen die geen procedure hebben opgestart, zou ik adviseren alsnog een herzieningsverzoek in te dienen.”

Wat vindt u van de handelswijze van Defensie?
“Wat mij vooral bevreemdt, is dat Defensie niet zelf al ziet dat hier iets opgelost moet worden. De gegevens laten duidelijk zien dat er echt een grote terugval is in inkomsten, met name voor mensen in lagere rangen, die onder bijstand niveau komen, maar je moet ook niet vergeten dat mensen met hogere inkomens soms wel 400 à 500 euro netto erop achteruit gaan. Het is maar de vraag of zij dat kunnen opvangen, want ook zij hebben ook hun leven op een bepaalde manier ingericht, denk aan een hypotheek en dergelijke.”

Zo denken de circa 90 aanwezigen in de rechtszaal er ook over. Bijvoorbeeld sergeant-majoor LDGB b.d. Adri Lucas. Hij is vanuit Ede naar Den Haag gekomen om de rechtszitting bij te wonen.
“Wij zijn altijd loyaal geweest, dat verwacht ik nu ook van mijn werkgever” zegt Lucas. De oud-marineman is sinds 2008 uit dienst en kampt met een AOW-gat van 2 jaar. “Dat kan een redelijk probleem worden. Ik heb toch een hypotheek en andere vaste uitgaven.”
Wat vindt hij dat er moet gebeuren? “De werkgever moet doen wat hij beloofd heeft, dat hebben wij ook gedaan onze hele diensttijd.”

Getagged onder AOW    AOWgat    rechtspraak    UGM   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden