• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Pensioenen

Geen indexatie pensioen ABP in 2013

donderdag, 29 november 2012 16:23

De pensioenen van ABP groeien in 2013 niet mee met de gemiddelde loonstijging van overheids- en onderwijspersoneel. Het bestuur ziet hier, gezien de ontoereikende financiële positie van het fonds, geen mogelijkheden voor. Lees meer ...

Circa 130 beheerders van de landmacht krijgen na meer dan 15 jaar een compensatie voor eventueel geleden pensioenschade. Een procedure die met steun van de VBM in de jaren negentig van de vorige eeuw begon, krijgt daarmee een succesvol einde.

Veel militairen gaan na hun leeftijdsontslag werken. Vaak doen ze vrijwilligerswerk, regelmatig ook betaald werk. Dat mag. In de meeste gevallen mag je tot 2 jaar na je ontslagdatum bijverdienen tot het niveau van je salaris als militair, daarna onbeperkt. Maar heb je dan ook recht op WW als je ontslagen wordt?

Wat doen de politieke partijen om uw pensioen te beschermen? Wat vinden ze van de verhoging van de AOW-leeftijd? Het ABP maakte een volledig overzicht. Klik hier.

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf begin 2013 bij een balie op Schiphol hun reisdocumenten vernieuwen. Ook kunnen ze bij die balie een persoonlijke DigiD krijgen om zaken met de overheid via internet te kunnen afhandelen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken hebben op 31 juli een convenant getekend met Haarlemmermeer en Amsterdam voor een gezamenlijke pilot.

Eindloon: duurder en duurder?

donderdag, 12 april 2012 12:08
Het pensioen van de militair is gebaseerd op het eindloon. Uitgangspunt is dat het pensioen afgeleid wordt van het laatstverdiende loon. Hiervoor moeten de in het verleden opgebouwde aanspraken, die feitelijk lager liggen dan het laatstverdiende loon – immers gebaseerd op het daadwerkelijk in enig jaar genoten salaris - opgerekt worden. Dat heet backservice.

Live in gesprek met het bestuur van ABP

woensdag, 07 maart 2012 09:48

Live in gesprek met het bestuur van ABP

Kom naar de bijeenkomst. Ook bij u in de buurt!

Nieuwe ABP-premies vanaf 1 april 2012

dinsdag, 28 februari 2012 13:41

 

Het ABP verhoogt op 1 april 2012 de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Dat is een van de maatregelen die in het bijgestelde herstelplan staan dat het ABP aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, heeft gestuurd.

Nieuwe service ABP

maandag, 06 februari 2012 19:00

Het ABP heeft een nieuwe service. Overheidswerknemers, maar ook gewezen deelnemers en gepensioneerden – kortom iedereen die gebruik kan maken van MijnABP – kunnen voortaan hun ABP-post ook digitaal ontvangen.

Premie omhoog, pensioen mogelijk omlaag

vrijdag, 03 februari 2012 08:17

Het ABP heeft woensdag 1 februari de maatregelen en de percentages vastgesteld om zijn financiële positie te verbeteren. Deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de dekkingsgraad van het fonds eind 2013. Zeker is, dat de tijdelijke opslag op de premie per 1 april 2013 stijgt van 1% naar 3%. Effectief betekent dit dat de herstelpremie iets meer dan 3 % zal bedragen. Dit treft hen die pensioen opbouwen. Daarnaast wordt het pensioen volgend jaar mogelijk met 0,5 % verlaagd. Dit treft zowel werknemers die pensioen opbouwen als gepensioneerden.
Klik hier voor meer informatie.

Pagina 10 van 12

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden