Rapporteer reactie

De Heer Van der Spoel benadrukt in zijn bericht de essentie van in het verleden gemaakte afspraken!
Hij is ook spreker namens ABP, waarom neemt dan het ABP de gemaakte afspraak vwb eindloonstelsel die gemaakt is tussen Defensie en defensiewerknemers niet over? Tenslotte geldt deze afspraak nog steeds, zolang er nog nog geen akkoord is over nieuwe arbeidsvoorwaarden.