• Belastingservice VBM
  • image

Akkoord militaire pensioenregeling voor 2014

donderdag, 10 oktober 2013 14:53
Akkoord militaire pensioenregeling voor 2014

Het militaire pensioen voldoet ook in 2014 onder de (versoberde) fiscale eisen. Maar militairen met een inkomen van meer dan 94.000 euro per jaar moeten wel maatregelen nemen om hun volledige pensioenopbouw te behouden. Dat geldt zeker voor militairen met zo'n inkomen die hebben gekozen voor een partnerplus-pensioen. Bonden en Defensie spreken dit op 8 oktober af.

Op 16 september jl. is al overeenstemming bereikt over de aanpassing van de middelloonregeling* voor ambtenaren en onderwijzers.

Ook de eindloonregeling voor militairen moet op 1 januari 2014 voldoen aan de nieuwe, versoberde fiscale eisen. In vakjargon: het Witteveen 1 kader.
De eindloonregeling* heeft op dit moment al een hogere franchise* en een lager opbouwpercentage* dan de middelloonregeling. Daarom is aanpassing van de eindloonregeling per 1 januari 2014 voor inkomens tot 94.000 euro per jaar niet nodig. Dat wil zeggen: tot dat inkomen blijft de pensioenopbouw op het huidige niveau (1,75 %) en de pensioenrichtleeftijd 65 jaar.

Maar ...
De eindloonregeling is voor inkomens boven de 94.000 euro wel fiscaal bovenmatig; past dus niet meer binnen de fiscale grenzen. De fiscus biedt echter een ontsnappingsmogelijkheid.

Fiscaal mag het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedragen. Feitelijk ligt het nabestaandenpensioen in de eindloonregeling lager, namelijk op 5/14 (iets meer dan 35%). Het verschil tussen beide kan men – na verkregen instemming van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën – als fiscale ruimte voor het ouderdomspensioen gebruiken.

Daar moet de partner van de militair mee akkoord gaan. Als uw partner die goedkeuring geeft, valt de hele pensioenopbouw weer binnen de fiscale grenzen.
U bouwt dan weer over het hele inkomen – ook over dat deel dat boven de 94.000 euro ligt – pensioen op, zoals in 2013. Simpel gesteld, over het inkomen minus de franchise bouwt u ook in 2014 1,75 % pensioen op.

Voor een specifieke groep militairen is er wel sprake van een verandering van de totale opbouw. Naar huidig inzicht hebben een kleine 120 personen uit de totale doelgroep van militairen met een inkomen van meer dan 94.000 euro gekozen voor een aanvullende pensioenproduct, het partnerpluspensioen. Deze 120 personen gebruiken nu al de fiscale ruimte van het nabestaandenpensioen om extra pensioen op te bouwen. Zij kunnen deze ruimte volgend jaar dus niet meer inzetten. Daarom maken bonden en Defensie de afspraak om het partnerpluspensioen voor 2014 op te schorten. In 2014 bouwen deze 120 militairen dus niet meer via partnerpluspensioen pensioen op, maar via de overeengekomen uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen.
Het ABP gaat eind dit jaar de personen waarvan nu al bekend is dat zij per 1 januari 2014 meer verdienen dan 94.000 euro, en begin volgend jaar de personen waarvan – bijvoorbeeld door een bevordering – pas volgend jaar bekend is of zij de grens overschrijden aanschrijven met het verzoek een instemmingsverklaring van de partner te overleggen. Uiteraard zal Defensie dit proces faciliteren met voorlichtingsmateriaal en eventueel informatiebijeenkomsten.

Bonden en Defensie hopen dat iedereen van deze ruilmogelijkheid gebruik zal maken. Maar wat als dat niet gebeurd? In dat geval zou de pensioenopbouw fiscaal bovenmatig worden. Je moet vermijden dat de fiscus daarvoor de rekening presenteert. Bonden en Defensie spreken daarom af dat in dat geval geen pensioenopbouw meer zal (kunnen) plaatsvinden boven de 94.000 euro.
Omdat de groep militairen met een inkomen boven de 94.000 euro (waarvoor de instemming niet wordt verkregen) zo klein is, zijn premie-effecten pas vele cijfers na de komma zichtbaar.

Samengevat: anders dan bij de middelloonregeling is het niet nodig om de eindloonregeling te versoberen. Keerzijde is dat de koopkracht van de militair niet verbetert. Instemming van de partner is nodig om het pensioen in 2014 op niveau te houden. Ontbreekt de instemming van de partner dan valt het ouderdomspensioen en het daarvan afgeleide nabestaandenpensioen te zijner tijd lager uit.

De gemaakte afspraken zijn het gevolg van het opgelegde, nieuwe Witteveenkader 2014. In de Eerste Kamer is op 8 oktober gesproken over een verdere versobering van de pensioenopbouw vanaf 2015 (verlaging opbouwpercentage en verhoging pensioenrichtleeftijd in 2015).
De Kamer heeft de voorstel van het kabinet getorpedeerd. Het kabinet is nu aan zet. Onduidelijkheid voor 2015 en volgende jaren is er dus nog volop. De VBM houdt rekening met overleg over de ABP-regeling 2015 en volgende jaren, zowel als het gaat om de middelloon- als de eindloonregeling.

* Begrippen:
Middelloonregeling: het uiteindelijk te bereiken pensioen is gebaseerd op het salaris dat je gemiddeld hebt verdiend
Eindloonregeling: het uiteindelijk te bereiken pensioen is gebaseerd op het salaris dat je verdient op het moment dat je de dienst uitgaat.
Franchise: het deel van je salaris waarover je geen pensioenpremie betaalt, waarover je geen pensioen opbouwt en dus ook geen pensioenuitkering zult ontvangen; komt grofweg overeen – maar is wel iets hoger dan - met de AOW-uitkering die je gaat ontvangen.
Opbouwpercentage: uiteindelijk kun je (in theorie en soms in de praktijk) een pensioen bereiken van 70%, bij middellloon van je gemiddeld verdiende loon, bij eindloon van je laatst verdiende salaris; elk jaar bouw je een deel van die 70% op; als dat per jaar 1,75% is (zoals bij het eindloonsysteem) dan bereik je in 40 jaar je maximale pensioen.

Getagged onder militair pensioen    Witteveenkader   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden