• Belastingservice VBM
  • image

Compensatie voor pensioenschade van circa 130 beheerders

maandag, 29 oktober 2012 08:44
Circa 130 beheerders van de landmacht krijgen na meer dan 15 jaar een compensatie voor eventueel geleden pensioenschade. Een procedure die met steun van de VBM in de jaren negentig van de vorige eeuw begon, krijgt daarmee een succesvol einde.

Een lid van de VBM heeft al die tijd namens de doelgroep gestreden voor wat in zijn ogen niet meer dan normaal was. De Hoofddirecteur Personeel heeft uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid genomen en een einde aan een langslepend proces gemaakt.

In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft een groot aantal beheerders van de landmacht gevraagd om een andere indeling van hun functie. Naar hun mening correspondeerde de indeling in schaal 4 niet met de zwaarte van hun werkzaamheden. Daar dacht Defensie anders over. Dat heeft geleid tot een lang traject van procederen.

Rond de eeuwwisseling was er bemoedigend nieuws. De rechter oordeelde dat de betrokken groep het gelijk aan haar kant had. Defensie kwam toen met een opmerkelijke oplossing: met terugwerkende kracht heeft men de beheerders ‘op persoonlijke titel’ bevorderd naar schaal 5.

Naar de toekomst toe was hen daarmee recht gedaan. Zij vonden echter dat deze tegemoetkoming te beperkt was. Pensioenschade werd immers niet gecompenseerd en natuurlijk hadden zij lange tijd op hun geld moeten wachten. Opnieuw werd de rechter geconsulteerd. Via de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep kwam de vraag om iets aan deze schade te doen bij Defensie, in dit geval bij de Hoofddirectie Personeel van het ministerie.

Een dossier van niet geringe omvang, waarin een lid van de VBM met onze bijstand het voortouw had genomen namens de groep beheerders, moest doorgenomen worden. Een niet eenvoudige klus, omdat door het tijdsverloop en externe ontwikkelingen verschillende persoonlijke trajecten waren ontstaan.

Sommige beheerders waren inmiddels de dienst al uit met pensioen of met prepensioen, sommigen waren voor 2004 – de overgang van middelloon naar eindloon – al op een ‘echte’ schaal 5 functie terecht gekomen, etc. In een aantal gevallen zal er daarom mogelijk helemaal geen schade zijn.

Inmiddels is de kogel door de kerk. Defensie gaat de pensioenschade, als die er is, voor zo’n 130 beheerders repareren. De niet afgedragen pensioenpremie zal Defensie niet verhalen. Daar staat tegenover dat de wettelijke rente, waarvan de verhaalsmogelijkheden toch al dubieus was, niet zal worden vergoed.

De bereidheid om de pensioenschade eindelijk te compenseren is geweldig nieuws voor iedereen in de doelgroep. Een klein probleem is wel dat de exacte schade per individu, rekening houdend met zijn bijzondere situatie, over een groot aantal jaren handmatig berekend moet worden. Dat kost de nodige tijd. Temeer omdat de rekencapaciteit niet uitsluitend voor deze herstelactie kan worden gebruikt. Prioriteit wordt gegeven aan de mensen die nog pensioen opbouwen, daarna komen de andere groepen. ABP verwacht de eerste correcties tegen het einde van dit jaar te kunnen doorvoeren.

Klik hier voor een eerdere publicatie (2007) over dit onderwerp. (pdf-bestand).

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden