Hieronder een lijst met veel voorkomende afkortingen uit het overleg:AFR werkgroep Algemene & Financiële Rechtstoestand
AP werkgroep Algemeen Personeelsbeleid
BCO  Begeleidingscommissie (/Overleg)
BCO-PI Begeleidingscommissie personele implementatie 
BMD Besluit Medezeggenschap Defensie
BS Bestuursstaf
BSB Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
C-DOSCO Commandant DOSCO
CDS Commandant der strijdkrachten
CGMD College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie
CEAG Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
CLAS Commando Landstrijdkrachten
CLSK Commando Luchtstrijdkrachten
CMC  Centrale Medezeggenschapscommissie
cVRP concept Voorlopig Reorganisatieplan
CZSK Commando Zeestrijdkrachten
DBBO Defensie Bewakings- en Beveligingsorganisatie
DBGE Datum Begin Geldige Eenheid
DCHR Dienstencentrum Human Resources (personeelszaken)
DCIOD Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie 
DCO&F Dienstencentrum Organisatie & Formatie
DCR Dienstencentrum Reintegratie
DHC Defensie Helikopter Commando
DMC Defensieonderdeels Medezeggenschapscommissie
DMI Directie Materiele Instandhouding
DMO Defensie Materieel Organisatie
DOSCO Defensie Ondersteunings Commando (voorheen CDC)
DTM Datum tot en met (functie)
FABK Financieel Administratie en Beheer kantoor
FCoE Fighter Center of Excellence
FGD Functie Gebouw Defensie
FLO Functioneel Leeftijdsontslag
FMS Fleet Marine Squadron
FTE Fulltime equivalent
FOC Full operational capacity (volledige operationale capaciteit)
HDE Hoofd Diensteenheid
HPP Hoofddirectie Personeel
HRB Hoog Risico Beveiliging
HQ Headquarters
HTD  Herinrichting Technisch Domein
IDL Instituut Defensie Leergangen
IDR Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen
IGK Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
IGV Inspecteur-Generaal Veiligheid
IMG Inspecteur Militaire Gezondheidszorg
IOC initiële operationele capaciteit
IO REO Informeel Overleg Reorganisaties
Ist Startsituatie bij een reorganisatie
IVD Inspectie Veiligheid Defensie
IVENT Informatievoorziening en -technologie
JISTARC Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Commando
JIVC Joint Informatie Voorziening Commando
JSF Joint Strike Fighter F-35
KCT Korps Commandotroepen
KIM Koninklijk Instituut voor de Marine
KL Koninklijke Landmacht.
KLU Koninklijke Luchtmacht
KM Koninklijke Marine
KMA Koninklijke Militaire Academie
KMAR Koninklijke Marechaussee
KMTO Koninklijke Marine Technische Opleidingen
KMS Koninklijke Militaire School
KPU Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting
LBB Loopbaanbegeleider
LCF Luchtverdedigings- en Commandofregat
LMB Luchtmobiele Brigade.
LPD Landing Platform Dock
LTC Landelijk Tactisch Commando (KMar)
MALE UAV Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle
MARKAZ Michiel Ariaanszoon de Ruyter-Kazerne
Matlogco  Materieel Logistiek Commando
MC Medezeggenschapscommissie
MICAR Materiele Instandhouding CZM CARIB
MI-OZD Maritieme Instandhouding Onderzeedienst
MTV Mobiel Toezicht Veiligheid (KMar)
nDER nieuwe Diensteinderegeling
NLDA Nederlandse Defensie Academie
ODB Onderhoud, Diagnostiek en Berging
oDER oude Diensteinderegeling
OPSCENT Operatiecentrum (KMar)
OPV Oceangoing Patrol Vessel
OTC Opleidings- en Trainingscentrum
PA  werkgroep Postactieven
PARESTO Paarse Restauratieve Organisatie
PGU / PSU Persoonlijke Gevechtsuitrusting / Persoonlijke Standaard Uitrusting
PIOFAH Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Aanschaf en Huisvesting
POMS Prepositioned Organizational Material Storage
PX-10 Wapenreiningingsmiddel
REO (werkgroep) reorganisaties
RHIB Rigid Hull Inflatable Boat
RHVM Regeling Huisvesting en Voeding Militairen
ROC’n/ROC’s/ROCa Regionale Opleidingencentra
RVB  Rijksvastgoedbedrijf
SAP Naam van een software-systeem. Letterlijk: Systemen, Applicaties en Producten
SATG Surface Assault and Training Group
SBK Sociaal Beleidskader
SF Special Forces
SG secretaris-generaal
SOB/SOMS Schiet- en Oefenperiode Bergen en Oefenperiode Münster-Süd
SOCOM Special Operations Command
SOD georganiseerd overleg sector defensie
Soll Eindsituatie van een reorganisatie
SSU Sociaal Statuut Uitbesteding
TD Technische Dienst
TMK Technisch middenkader
TOD Toelage Onregelmatige Dienst
TRMC Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie
TTW Tijdelijke tewerkstelling
TWAV technische werkgroep arbo en veiligheid
UGM Uitkeringswet gewezen militairen
UKW Uitkeringswet gewezen militairen
URD Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie
VBHKAZ  Van Braam Houckgeest kazerne
VEB Vergoeding voor Extra Beslaglegging
VGB Verklaring van Geen Bezwaar
VKBM Verplaatsingskostenbesluit militairen
VLB Vliegbasis
VMN Veiligheids machtigingsniveau
VPD Vessel Protection Detachment
VROB Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid
VRP Voorlopig Reorganisatieplan
VTE Voltijds equivalent
VVHO Regeling Voorzieningen bij Vredes- en Humanitaire Operaties
WD Wapentechnische Dienst
WIC Weapon Instructor Course
WUL Wet Uniformering Loonbegrip
ZZF Zaterdag, zondag, feestdagen.


Mist u een afkorting uit het overleg? Mail dan de redactie op redactie@mijnvbm.nl

Lid worden

Maak een keuze
Vul uw voorletters in
Vul een naam in
Vul een geldig adres in
Vul een geldige postcode in
Vul een geldige plaatsnaam in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een werknemers- en/of registratienummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een geldige waarde in
Vul een geldige waarde in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Vul een geldige waarde in
Maak een keuze
Invalid Input

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.

Werkt het formulier niet goed? Neem dan contact op met redactie@mijnvbm.nl